12. Valná hromada – Zámek Lnáře

Hostitelem byla rodina Jiřího Vaníčka

Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury, zdůraznila, že AMHZ je významným partnerem ministerstva, probíhá konkrétní spolupráce na památkovém zákonu, děkuje za výměnu zkušeností, které nabízejí odlišné pohledy než ony, poskytované NPÚ. Navrhuje možnost společných prezentačních programů.
Petr Fedor, náměstek generální ředitelky NPÚ, slíbil, že se bude intenzivněji věnovat problému zápůjček mobiliáře soukromým majitelům a nabídl, že bude předložena vzorová smlouva, aby proces byl urychlen a postup NPÚ pokud možno sjednocen.


 

V diskusi zaznělo, že soukromé majitele stále velmi zatěžuje DPH ze vstupného, od něhož jsou státní zámky osvobozeny.

EnglishCzech