All posts by admin

Cíle Asociace majitelů hradů a zámků

Hlavním cílem Asociace majitelů hradů a zámků je záchrana hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek v České republice, které se nacházejí v soukromém vlastnictví. Asociace usiluje o dosažení tohoto hlavního cíle prostřednictvím následujících činností a iniciativ.

Continue reading

Činnosti Asociace v legislativní oblasti

Zástupce Asociace majitelů hradů a zámků pracuje v Expertním výboru ministerstva kultury pro péči o historické památky. To umožní Asociaci ovlivňovat přípravu a novelizaci těch zákonů, které se zaměřují na historické památky, a též ovlivňovat tvorbu souvisejících předpisů zaměřených na péči o významné kulturní, architektonické a historické památky. Continue reading

Činnosti Asociace v rámci mezinárodních vztahů

V oblasti mezinárodních kontaktů se Asociace stala členem panevropské organizace European Historic Houses („EHH“).

Asociace má všechny předpoklady pro utváření a využívání vzájemných kontaktů se zahraničními organizacemi. Její členové, z nichž mnozí žili až do roku 1989 v zahraničí, si vytvořili vynikající obchodní a společenské vazby na mezinárodní úrovni. Kromě toho většina z nich hovoří několika jazyky, což je významný aspekt pro prohlubování mezinárodních vztahů.

Continue reading