HRADY A ZÁMKY PRO:

VŠECHNY KRAJE | STŘEDOČESKÝ KRAJ | JIHOČESKÝ KRAJ | ZÁPADOČESKÝ KRAJ | SEVEROČESKÝ KRAJ | VÝCHODOČESKÝ KRAJ | JIHOMORAVSKÝ KRAJ | SEVEROMORAVSKÝ KRAJ

Zámek Bečváry

Kodym Robert
Bečváry č. 1,281 43 Bečváry

Zámek Blatná

Germenis-Hildprandt Jana
Na Příkopech 320,
388 01 Blatná
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.zamek-blatna.cz

Zámek Bludov

Mornstein-Zierotin Karla
Bludov č. 1, 789 61 Bludov
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.zamekbludov.cz

Zámek Boskovice

Mensdorff-Pouilly Hugo
Hradní 6, 680 01 Boskovice
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.zamekboskovice.cz

Zámek Brodek

Belcredi Richard
Zámecká 110, 798 07 Brodek

Zámek Častolovice

Phipps-Sternberg Diana
Častolovice, 517 50 Častolovice
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.zamek-castolovice.cz

Chotěboř

Dobrzenský Jan Josef
Riegrova 1
583 01 Chotěboř
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

Zámek Chyše

Lažanský Vladimír
Chyše č. 30,
364 53 Chyše
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.chyse.com

Zámek Dětenice

Ondráček Pavel
Dětenice č. 1, 507 24 Dětenice
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.zamekdetenice.cz

Zámek Dobřenice

Katschnerová Karla
Dobřenice 122,
503 25 Dobřenice
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.dobrenice.cz

Zámek Dobříš

Colloredo-Mannsfeld Jerome
263 01 Dobříš č. 1
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.zamekdobris.cz

Hrad a zámek Dolní Kounice

Zoubek František
664 64 Dolní Kounice
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.zamekkounice.cz

Fara Hněvčeves

Tejkl Ivan
503 15 Nechanice
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.fara-hnevceves.cz

Hrad Houska

Šimonek Jaromír
Lobeč č. 1, 277 36 Lobeč

www.hradhouska.cz

Zámek Hrádek u Sušice

Lejsek Pavel
Hrádek 1,
342 01 Sušice
OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST

www.zamekhradek.cz
 • 1
 • 2
 • 3

 • ČESTNÍ ČLENOVÉ

  Polesný Vladimír, Vedlich Joseph F., Bromovský Jiří, Burke Gabriela
   

  HRADY A ZÁMKY, CENTRUM KULTURY A HISTORIE

  Jak neuvěřitelné bylo pro lidi celého světa, že padla železná opona a tím se zhroutil totalitní režim. Stejně neuvěřitelné v Československu bylo, že parlament schválil restituce, a tak dokázal, že došlo k nezvratné změně v myšlení, čímž umožnil spravedlivou integraci do svobodného světa. Restituce šly tak daleko, že se vracely i mobiliáře, jako obrazy, jednotlivé kusy nábytku a podobně. K tomu patřilo samozřejmě i vracení hradů a zámků, a proto zde máme opět jejich majitele jak z řad restituentů, tak i nové majitele, kteří zámky milují a koupili si je. Tito lidé se sdružili a založili Asociaci majitelů hradů a zámků. Hlavním důvodem bylo navzájem se poznat a vyměnit si informace. Rozvoj činnosti Asociace ukázal cestu k realizaci důležitých úkolů. Zaprvé zdůraznil, že hrady a zámky jsou památky a jsou součástí historie naší země. Zadruhé ukázal nutnost navázat kontakty s oficiálními institucemi nejen v naší zemi, ale i s mezinárodními organizacemi majitelů hradů a zámků, což umožňuje navzájem se poznat a vyměňovat si zkušenosti.
  Nikde jinde hrad nebo zámek nehrál v historii takovou roli v životě lidí jako v Čechách a na Moravě. V posledním tisíciletí byly hrady a zámky postaveny, přesta-vovány, zvětšovány a přizpůsobovány podmínkám, ale vždy byly obydleny. Nejsou jen historií jednoho místa, jedné rodiny, ale mnohdy celého regionu, a proto měly vliv na životy lidí v zemi. Nezáleželo na tom, kdo na hradech a zámcích bydlel, ať to byla rodina, rytíři nebo duchovenstvo, ale důležité bylo, že se jim vyhnula administrativní centralizace, která postupně zachvátila celou zemi. V temném středověku sloužily některé zámky k ochraně všech, ale mohly se stát také přístřeším dominantního vladaře. V každém případě spolupůsobily na vývoj země a staly se svědkem často dramatické historie nejen daného regionu, ale význam některých z nich přesáhl jeho hranice.
  Hrady, později zámky, mohly být udržovány a zvětšovány jen za předpokladu, že jejich majitelé měli dostatek finančních prostředků. Na počátku stačilo, aby k těmto sídlům patřila dostatečná rozloha pozemků. V pozdější době se však majitelé museli přizpůsobovat industrializaci, aby si vylepšili své příjmy. Mnohdy si vedli tak úspěšně, že se hrady a zámky staly centry nejen kulturními, ale i ekonomickými.
  Zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě, později také industrializace, přinesly ekonomický rozkvět, a tím i nový impulz rozvoji hradů a zámků. Ještě před druhou světovou válkou se zámky budovaly i opravovaly. V každém případě byly všechny v dobrém stavu, takže se v této malé zemi setkáváme na každém kroku s nějakým zajímavým a historicky cenným objektem. Významnější a nejhezčí památky, které byly dobře udržovány, patří od roku 1945 státu a mají velkou návštěvnost, jiné, běžně udržované, slouží sociálním účelům, některé jsou úplně devastovány. Stejně je tomu i u zámků soukromých, některé jsou ve velmi dobrém stavu, jiné jsou téměř zničené, takže jejich původním vlastníkům či jejich potomkům byly místo funkčních objektů, které jim byly konfiskovány, vráceny vpodstatě jen obvodové zdi. V minulém režimu byly zámky zařazeny do tří kategorií – A, B, C. Objekty kategorie A byly velmi dobře udržovány, kategorie B byly pouze udržovány, kategorie C nebyly udržovány vůbec. V současnosti se toto rozdělení na kategorie používá i pro hrady a zámky soukromých vlastníků. Bohužel Asociace majitelů hradů a zámků nestačí na tak velký rozsah úkolů, ale každý alespoň v podvědomí cítí, že není se svými problémy osamocen. Zažíváme krásný pocit, když vidíme, že zámek má majitele, který se o něj stará a dává starým kamenům nový život.
  Nejdůležitějším úkolem naší Asociace je zdůraznit význam historických objektů a podpořit lidi, kteří pro ně přinášejí velké oběti. Dalším naším úkolem je seznamovat veřejnost s tím, že tyto kulturní objekty jsou významnou součástí evropské historie.
  Jan Podstatzky-Lichtenstein