Napsali o nás parlamentní listy

Asociace majitelů hradů a zámků (AMHZ) je nezisková organizace založená v roce 1995. Sdružuje 49 soukromých vlastníků hradů, zámků a tvrzí. Jejími členy jsou majitelé z řad restituentů, ale i noví majitelé, kteří zámky milují a koupili si je.  Je fórem pro členy, kteří si zde předávají informace, kontakty a zkušenosti, těžce získané při rekonstrukci svých objektů. Asociace sjednocuje názory členů a chce být jako právnická osoba partnerem státu reprezentovaného organizacemi, které pečují o národní kulturní dědictví.

Jana Germenis-Hildprandt, prezidentka AMHZ, říká: „Chceme ovlivňovat přípravu zákonů za mě ře- ných na historické památky, přičemž si přejeme, aby soukromí majitelé měli stejné podmínky jako památky, které jsou pod státní správou, a jako je to běžné v zemích Evropské unie. Záměry Asociace majitelů hradů a zámků vyžadují spolupráci pře- devším se státními organizacemi. Chceme, aby naši členové cítili, že nejsou se svými problémy osamoceni, že je zde asociace, která je podporuje v jejich úsilí“.

Některé evropské země mají propracované systémy péče o kulturní památky. Asociace je zná a chce na ně upozornit s přáním, aby byly realizovány i v České republice. Mnozí členové žili do roku 1989 v zahraničí, vytvořili si mezinárodní obchodní a společenské vazby. Cílem asociace je rozvíjet kontakty s obdobnými organizacemi v zahraničí. Proto je asociace členem organizace Europa Nostra a Unie evropských asociací historických památek (Union of European Historic Houses Associations). Tato úloha je zvlášť důležitá, jelikož po čtyřicetileté devastaci našich krásných hradů, zámků a historických objektů, je třeba opravovat všechno najednou a rychle. Zkušenosti zahraničních partnerů jsou pro členy cenné a šetří jejich čas.

Je zde stále početnější skupina majitelů, kteří nebyli dědici majetku, nemají rodovou tradici, na zámku nežili, o to je jejich úloha těžší. Je obdivuhodné, co svým úsilím dokázali, protože většinou získali beznadějné ruiny. Tito majitelé udělali doslova zázraky během tří, čtyř let.

Asociace majitelů hradů a zámků si přeje, aby historické objekty jejích členů žily, aby svou historii a poselství předávaly dalším generacím. Ve ve řejnosti chce pěstovat oprávněnou hrdost na naše kulturní památky, protože to považuje za svoji povinnost.


Zámek Častolovice, majitelka Diana Phipps-Sternberg


Zámek Dětenice před opravou. Majitel Pavel Ondráček


Zámek Dětenice po opravě. Majitel Pavel Ondráček


Parlamentní listy, 8-9 2010

EnglishCzech