Přednáška Martiny Winkelhoferové

Každodenní život šlechty na císařském dvoře 19. století.

Milan Svoboda uspořádal přednášku ve spolupráci s AMHZ v Rytířském sále Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů.

Historička Martina Winkelhoferová působí na vídeňské universitě. Je autorkou úspěšných, zajímavých knih Viribus unitis (Císař a jeho dvůr, Nový pohled na Františka Josefa) a Šlechtictví zavazuje (Osudy žen v c.k. monarchii).

EnglishCzech