Přednáška RESTAUROVÁNÍ ODĚVŮ ŽOFIE VÉVODKYNĚ Z HOHENBERGU ROZENÉ CHOTKOVÉ

Asociace majitelů hradů a zámků
&
Správa státního zámku Konopiště uspořádaly

večer, kterým jsme si připomněli 148. výročí narození Žofie z Hohenbergu, rozené Chotkové s  přednáškou Aleny Kadavé-Grendysové o restaurování oděvů vévodkyně, dále vystoupili:

 

Petr Weiss: Svatba arcivévody Františka Ferdinanda d´Este s vévodkyní z Hohenbergu na zámku Zákupy 1. července 1900.

Petr Weiss je kastelánem zákupského zámku a dlouhodobě se tímto tématem zabývá. Dozvěděli jsme se detaily o jednom z nejkrásnějších dní v životě Žofie vévodkyně z Hohenbergu, kdy si oblékla i svatební živůtek, který byl v restaurované podobě výjimečně vystaven při této příležitosti.

 

Umělecká restaurátorka Alena Kadavá- Grendysová seznámila hosty se složitým technologickým procesem, které restaurování hedvábných svatebních šatů vévodkyně z Hohenbergu vyžadovalo. Dotkla se i problematiky rekonstrukce jejích šatů ze Sarajeva, které měli hosté možnost vidět při prohlídek soukromých pokojů arcivévody Františka Ferdinanda d´Este, která přednášce předcházela.

 

Jana Sedláčková: Znovuobjevení svatební sukně vévodkyně z Hohenbergu. Kastelánka zámku Konopiště popsala své pátrání v depozitáři po zmizelé svatební sukni vévodkyně z Hohenbergu. Našla ji přešitou na ornát, který bude v roce 2016 a 2017 restaurován za přispění soukromých finančních zdrojů. Restaurování opět provede Alena Kadavá-Grendysová.

 

Jan hrabě Podstatzký-Liechtenstein: „Můj dědeček stíral v Sarajevu Ferdinandovi krev ze rtů“. Hrabě Podstatzký-Lichtenstein na svém zámku ve Velkém Meziříčí opatruje zakrvácený kapesník zastřeleného arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. Je totiž vnukem tajného rady Františka Marii Alfreda hraběte Harracha, který jel v den sarajevského atentátu s následníkem trůnu v otevřeném automobilu, jehož byl vlastníkem.

 

Hosté si s velkým zájmem prohlédli svatební živůtek vévodkyně z Hohenbergu i ornát, který vznikl přešitím její svatební sukně. Restaurátorka Alena Kadavá- Grendysová po přednášce odpovídala na otázky hostů, vysvětlila technologie a představila ukázky použitých textilií a restaurátorských materiálů, zlatých a stříbrných  dracounů apod.

Jeho Výsost Franz  kníže z Hohenbergu, pravnuk arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a Žofie vévodkyně z Hohenbergu

Jeho Výsost Franz kníže z Hohenbergu, pravnuk arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a Žofie vévodkyně z Hohenbergu

Emeritní kníže velkopřevor  Suverénního řádu Maltézských rytířů Fra Karel E. hrabě Paar a Dr. Martina Winkelhofer, autorka knih věnovaných historii vídeňského císařského dvora Františka Josefa I.

Emeritní kníže velkopřevor Suverénního řádu Maltézských rytířů Fra Karel E. hrabě Paar a Dr. Martina Winkelhofer, autorka knih věnovaných historii vídeňského císařského dvora Františka Josefa I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan hrabě Podstatzký-Lichtenstein, vnuk tajného rady Františka Marii Alfreda hraběte Harracha.

Jan hrabě Podstatzký-Lichtenstein, vnuk tajného rady Františka Marii Alfreda hraběte Harracha

Kastelán zámku Zákupy Petr Weiss

Kastelán zámku Zákupy Petr Weiss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková

Kastelánka zámku Konopiště Jana Sedláčková

Umělecká restaurátorka Alena Kadavá- Grendysová

Umělecká restaurátorka Alena Kadavá- Grendysová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KonopištěKoupelnaLožnice Jejích Veličenstev

EnglishCzech