Klub přátel Asociace majitelů hradů a zámků

 

Co musím udělat, abych se stal členem Klubu přátel Asociace majitelů hradů a zámků?

  • Vyplnit přihlášku, zaslat ji spolu se dvěma e-mailovými doporučeními stávajících členů Asociace.
  • Uhradit poplatek na programové období ve výši 2 000 Kč za osobu nebo 3 000 Kč za rodinu (max. 2 + 2)

Co získám?

  • Možnost účasti na ročním programu akcí Asociace majitelů hradů a zámků
  • 50% slevu na vstupném na památkové objekty, které jsou členy Asociace majitelů hradů a zámků
  • Odznak a legitimaci Klubu přátel Asociace majitelů hradů a zámků s logem AMHZ
  • Dvakrát ročně elektronický zpravodaj/bulletin Asociace majitelů hradů a zámků

 

Členství se hradí vždy na kalendářní rok.

Úhradou členského příspěvku se stávám členem Klubu přátel Asociace majitelů hradů a zámků a budu informován prostřednictvím e-mailové korespondence o aktivitách Klubu přátel Asociace.

Aby se člen Klubu přátel Asociace mohl klubových akcí účastnit, musí vždy uhradit patřičné vstupné na jednotlivé akce, pokud jsou zpoplatněny.

Členství na další období nevzniká automaticky, ale až po uhrazení členského příspěvku na další období na základě faktury.  

Změna programu Klubu přátel Asociace majitelů hradů a zámků vyhrazena! 

Vyplněním a svým podpisem tohoto dokumentu uděluji souhlas Asociace majitelů hradů a zámků, Korunní 73, 130 00 Praha 3, jakožto správci se zpracováním osobních údajů, a to případně i prostřednictvím zpracovatele, v rozsahu tohoto dokumentu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (“Zákon“), k účelům statistickým a k účelu zajištění bezpečnosti v domě a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že mám práva dle §11, 21 Zákona, tj. zejména že poskytování údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, mám právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu, jejich likvidaci a blokování. V případě pochybností o dodržování práv správcem se na něj mohu obrátit a případně se podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlemPplk. Sochora 27, Praha 7.

 

PROGRAM KLUBU PŘÁTEL ASOCIACE MAJITELŮ
HRADŮ A ZÁMKŮ NA ROK 2018:

 

16. leden 2018
16.00 hodin
Valdštejnská jízdárna
Praha

Komentovaná prohlídka výstavy Národní galerie „Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem“
Komentovanou prohlídku výstavou pro členy a přátele AMHZ povede významná česká historička umění, PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
350 Kč/os.

 

8. – 9. března 2018
Areál Výstaviště
Praha 7 – Holešovice
Účast na veletrhu „Památky – Muzea – Řemesla“
Vstup zdarma

 

24.-27. května 2018
Hrady a zámky
sdružené v AMHZ
Naše historie / Vaše dědictví“ – Dny soukromých hradů a zámků
koná se v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018 a v rámci celoevropské iniciativy European Historic Houses Association.
50% sleva z aktuálního vstupného na objekty sdružené v AMHZ

 

Září 2018
Strahovský klášter
Praha-Hradčany
Komentovaná prohlídka Strahovského kláštera
Klášterem Premonstrátů v Praze na Strahově provede členy a přátele Asociace Libor Šturc, kurátor strahovských sbírek. Prohlídka zavede hosty Asociace do obrazárny kláštera, na krátký koncert do Baziliky Nanebevzetí Panny Marie, dále na soukromou prohlídku Teologického a Filozofického sálu Strahovské knihovny a do klášterního pivovaru.
Datum a cena bude stanovena později.

 

Změna programu vyhrazena! Přátelé Asociace budou mít možnost navštívit i další akce Asociace mimo výše uvedený program na rok 2017-2018.