Roční zpráva Asociace majitelů hradů a zámků o situaci a aktivitách v České republice 2007

Roční zpráva Asociace majitelů hradů a zámků o situaci a aktivitách v České republice 2007.

 1. Rok 2006 byl pro naši Asociaci velmi významný, protože uspořádala v České republice každoroční konferenci UEHHA s mezinárodní účastí.
  V květnu 2007 se VI. Valné hromady AMHZ, která se konala na zámku Chyše, zúčastnila PhDr. Anna Matoušková, ředitelka odboru památkové péče Ministerstva kultury, Pavel Jerie, ředitel Národního památkového ústavu, i Česká televize, což přispělo k tomu, že se naše Asociace dostává do širšího povědomí nejen státních orgánů, ale i veřejnosti.

  V červnu 2007 se Ministerstvo kultury poprvé obrátilo na Asociaci se žádostí o podněty, připomínky a zkušenosti z praxe, jež budou sloužit jako podklad pro vypracování nového zákona o památkové péči a koncepčního dokumentu o státní památkové péči.
  AMHZ poskytla Ministerstvu kultury podněty týkající se poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu na opravy objektů, daňových úlev pro vlastníky památek. Konstatujeme, že spolupráce s Ministerstvem kultury i Národním památkovým ústavem se značně zlepšila ve srovnání s předchozími lety.
  Česká televize připravuje ve spolupráci s Ministerstvem kultury cyklus pořadů, v němž bude každý týden představen jeden státní a jeden soukromý zámek.

 2. AMHZ požaduje řešení dalších problémů, právní rozbor současného zákona o památkové péči a prosazení závěrů do právního řádu. Uvádíme základní tématické okruhy:
  • respektování soukromého majetku
  • památkáři pouze udržují status quo, ale přímo nejsou zainteresování na rozvoji památek
  • jednat se soukromými vlastníky rovnocenně a nehrozit jim sankcemi
  • zajistit stejné podmínky při správě a provozu nemovitých památek ve státním i soukromém vlastnictví.
 3. Za velmi důležité považujeme posílení právní jistoty soukromých vlastníků, pokud jde o:
  • dokončení restitucí, zajištění vlastnických práv
  • finanční úlevy ve formě snížení daní nebo dotací, jež budou kompenzovat direktivní omezování ze strany státních orgánů
  • srovnatelné podmínky pro podnikání státu i soukromých vlastníků, týká se zejména DPH.

Stát není plátcem DPH, zatímco soukromí vlastníci ano. Pro jejich různé podnikatelské aktivity je stanovena DPH 19%, která má být snížena na 17%, a například pro vstupné je dnes DPH 5%, která má být naopak zvýšena na 9%, což ještě více znevýhodní soukromé vlastníky. Tyto změny DPH, které posilují nerovné postavení soukromých vlastníků ve srovnání se státem jako vlastníkem památek, jsou již projednávány a mají být platné od příštího roku.

Jana Germenis-Hildprandt
prezidentka AMHZ

EnglishCzech