Výroční konference a valná hromada European Historic Houses

Lisabon

Delegováni byli Jana Germenis-Hildprandt, prezidentka AMHZ, členka představenstva EHH, a Petr Svoboda, viceprezident AMHZ.

Konference je nejvyšším fórem, na němž si představitelé členských organizací evropských států vyměňují zkušenosti z provozu, údržby a rozvoje historických objektů. Mezi důležité body jednání patří formulování podnětů Evropské unii, zaměřených na zlepšení situace soukromých vlastníků.

www.europeanhistorichouses.eu

EnglishCzech