Registrace

Členství se hradí vždy na kalendářní rok.

Úhradou členského příspěvku se stávám členem Klubu přátel Asociace majitelů hradů a zámků a budu informován prostřednictvím e-mailové korespondence o aktivitách Klubu přátel Asociace.

Aby se člen Klubu přátel Asociace mohl klubových akcí účastnit, musí vždy uhradit patřičné vstupné na jednotlivé akce, pokud jsou zpoplatněny.

Členství na další období nevzniká automaticky, ale až po uhrazení členského příspěvku na další období na základě faktury.  

Změna programu Klubu přátel Asociace majitelů hradů a zámků vyhrazena! 

Vyplněním a svým podpisem tohoto dokumentu uděluji souhlas Asociace majitelů hradů a zámků, Korunní 73, 130 00 Praha 3, jakožto správci se zpracováním osobních údajů, a to případně i prostřednictvím zpracovatele, v rozsahu tohoto dokumentu dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (“Zákon“), k účelům statistickým a k účelu zajištění bezpečnosti v domě a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že mám práva dle §11, 21 Zákona, tj. zejména že poskytování údajů je dobrovolné, že svůj souhlas mohu bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, mám právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu, jejich likvidaci a blokování. V případě pochybností o dodržování práv správcem se na něj mohu obrátit a případně se podnětem mohu obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlemPplk. Sochora 27, Praha 7.

EnglishCzech