Zámek Bečváry

Zámek Bečváry se nachází ve stejnojmenné obci, přibližně 14 km západně od Kutné Hory. Od roku 1958 je památkově chráněný a odborníky je považován za nejkrásnější zámek v Čechách z období pozdního baroka. Panství Bečváry je poprvé zmiňováno v roce 1265. Tvrz, která se zde připomíná roku 1603, zde nechal postavit Jaroslav Myška ze Žlunic. V časech třicetileté války, kdy majitelem panství byl Václav Michna z Vacínov, Bečváry zpustly a tvrz sloužila jen jako stodola.

V roce 1654 se již uvádí jen jako pustá. Barokní původně trojkřídlý zámek v místě bývalé tvrze dal postavit Jan Vilém z Pfeffershofenu před polovinou 18. století. Stavbu však nedokončil a v roce 1753 prodal zámek se vsí komornímu radovi Jiřímu Hillebrandtovi z Prandau (Prandova), který ve stavbě pokračoval. Ani on však stavbu nedokončil a v roce 1763 Bečváry prodal císařovně Marii Terezii. Ta Bečváry ještě téhož roku postoupila generalissimovi Ernstu Gideonovi von Laudon, který nechal v letech 1766–1774 zámek přestavět a rozšířit. Stavba byla uskutečněna pravděpodobně podle návrhu architekta Jana Josefa Wircha, provedl ji Ignác Jan Nepomuk Palliardi a zámek tehdy získal svou dnešní podobu.

Roku 1780 zámek získal mladší bratr rakouského císaře Františka Josefa I., arcivévoda Karel Ludvík, který značně rozšířil přilehlý zámecký park a v areálu dvora nechal kolem roku 1800 postavit tzv. nový zámek. Zde byly především pokoje pro hosty a také zde sídlila správa panství. Tzv. nový zámek byl v roce 1982 zbořen.

Karel Ludvík zámek vlastnil do roku 1824. Tehdy jej koupil Martin Liška ze Stříbra, od jehož syna Františka získala v roce 1883 bečvárský velkostatek i se zámkem Klára Frengelová, která zde v roce 1942 zemřela. Jejím potomkům byl zámek v roce 1948 zkonfiskován. Po roce 1990 byl zámek vydán v restituci dědicům Kláry Frengelové a od nich ho v roce 2000 koupil hudebník Robert Kodym. Zámek Bečváry je v současnosti veřejnosti nepřístupný a pod vedením nového majitele prochází náročnou postupnou rekonstrukcí.

Zámek Bečváry

  • Adresa: Bečváry 1, 281 43 Bečváry, Česko
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email:
  • Webová stránka: