Zámek Blatná

Zámek Blatná se nachází ve stejnojmenném městě asi 60 kilometrů severozápadně od Českých Budějovic a od roku 1958 je památkově chráněný. Z původního hradu se dodnes dochovaly pouze odkryté zbytky románské kaple ze 13. století.

Ve druhé polovině 13. století získali Blatnou Bavorové ze Strakonic, kteří začali s přestavbou Blatné ve výstavnější sídlo obehnané zděnou hradbou. Po posledním členovi tohoto rodu, Břeňkovi (Břetislavovi), získal Blatnou vzdálený příbuzný Jan z Rožmitálu, za nějž bylo původní románské sídlo přestavěno a Blatná se stala gotickou pevností s fortifikovanou gotickou vstupní věží. Vrcholného stavebního rozkvětu dosáhl hrad teprve za Janových potomků. Z této doby nepochybně pocházejí pozdně gotické fresky v tzv. Rytířském sálu bavorovského paláce a v tzv. Zelené světnici v hradní věži. V roce 1528 nechal Zdeněk Lev z Rožmitálu přestavět jihozápadní palác na skvostný goticko- renesanční tzv. Rejtův palác. Kvůli dluhům však musel jeho syn Adam z Rožmitálu celé dědictví rozprodat a Blatnou získal v roce 1541 Adam ze Šternberka, který ji v roce 1555 prodal sestrám Kateřině a Anně Řepickým ze Sudoměře.

V roce 1577 koupil Blatnou Jan z Rozdražova, jehož syn nechal vedle hradní věže postavit nejmladší z blatenských palácových staveb - renesanční dvoupatrový Rozdražovský palác. V roce 1695 získali Blatnou Serenyiové, kteří nechali rozdražovský palác v letech 1763–1767 barokně upravit. Roku 1798 koupil Blatnou Václav Karel Hildprandt z Ottenhausen. V držení tohoto rodu setrvala Blatná, s vynuceným přerušením v době komunistické éry, až do současnosti. V letech 1850 až 1856 prošel zámek novogotickými úpravami ve stylu anglické gotiky podle návrhu architekta Bernarda Gruebera z Mnichova. Po komunistickém převratu byl v roce 1952 Hildprandtům majetek zkonfiskován a rodina násilně vystěhována.

Po revoluci roku 1989 byl rodině Hildprandtů zabavený majetek vrácen a dnes vede zámek Stephanos Filippos Germenis-Hildprandt s matkou Janou Germenis-Hildprandt. Současní majitelé se intenzivně zabývají postupným zpřístupňováním dalších prostor pro návštěvníky. Zámek je přístupný veřejnosti v turistické sezóně a zámecký park je přístupný celoročně.

Zámek Blatná

  • Adresa: Na Příkopech 320,388 01 Blatná
  • Mob. tel.:
  • Tel. kncelář: +420 383 422 934
  • Email: info@zamek-blatna.cz
  • Webová stránka: www.zamek-blatna.cz