ASOCIACE MAJITELŮ HRADŮ A ZÁMKŮ

Zámek Bečváry

okres Kolín

Zámek Blatná

okres Strakonice

Zámek Bludov

okres Šumperk

Hrad Boskovice

okres Blansko

Zámek Boskovice

okres Blansko

Zámek Brodek

okres Prostějov

Vodárna Cítoliby

okres Louny

Zámek Častolovice

okres Rychnov n. Kněžnou

Zámek Dětenice

okres Jičín

Zámek Dobřenice

okres Hradec Králové

Zámek Dobříš

okres Příbram

Hrad a zámek Dolní Kounice

okres Brno-venkov

Panský dvůr Doubravice

okres Šumperk

Fara Hněvčeves

okres Hradec Králové

Hrad Houska

okres Česká Lípa

Zámek Hrádek u Sušice

okres Klatovy

Zámek Chotěboř

okres Havlíčkův Brod

Zámek Chyše

okres Karlovy Vary

Zámek Jeřice

okres Jičín

Zámek Kaceřov

okres Plzeň-sever

Zámek Karlova Koruna

okres Hradec Králové

-->

Zámek Kněžice

okres Klatovy

Hrad Kost

okres Jičín

Zámek Kundratice

okres Klatovy

Hrad Kurovice

okres Kroměříž

Zámek Kvasiny

okres Rychnov n. Kněžnou

Zámek Líšno

okres Benešov

Zámek Litenčice

okres Kroměříž

Zámek Lnáře

okres Strakonice

Zámek Lobeč

okres Mělník

Zámek Lobkovice

okres Mělník

Zámek Lomnice

okres Brno-venkov

Zámek Luhačovice

okres Zlín

Zámek Němčice

okres Strakonice

Zámek Neustupov

okres Benešov

Zámek Osek

okres Rokycany

Zámek Otín

okres Klatovy

Zámek Palupín

okres Jindřichův Hradec

Zámek Peruc

okres Louny

Usedlost Plešivec

Okres Česká Lípa

Zámek Radvanov

okres Tábor

Zámek Ratměřice

okres Benešov

Zámek Rychnov nad Kněžnou

okres Rychnov n. Kněžnou

Zámek Rychvald

okres Karviná

Starý zámek Rynholec

okres Rakovník

Zámek Skalice

okres Prachatice

Zámek Stránov

okres Mladá Boleslav

Zámek Štáblovice

okres Opava

Zámek Tetín

okres Beroun

Zámek Tochovice

okres Příbram

Zámek Úholičky

okres Praha-západ

Zámek Uhřice

okres Kroměříž

Zámek Velké Dvorce

okres Tachov

Zámek Velké Meziřiči

okres Žďár nad Sázavou

Zámek Vilémov

okres Havlíčkův Brod

Zámek Všechovice

okres Přerov

Zámek Žďár nad Sázavou

okres Žďár nad Sázavou

O NÁS

Asociace majitelů hradů a zámků

Česká republika patří k zemím, které oplývají velikým bohatstvím kulturních památek. My, členové Asociace majitelů hradů a zámků, se snažíme ze všech sil podílet se na jejich zachování a především obnově.

Na základě vlastních zkušeností si velmi dobře uvědomujeme, že po čtyřicetileté devastaci našich krásných hradů, zámků a historických objektů je třeba opravovat vlastně všechno najednou a rychle, aby vzácné památky byly nejen svědectvím minulosti, ale i poselstvím do budoucnosti. Je to pro nás náročný, odpovědný, ale i čestný úkol.

Michal Farník
Prezident

Jana Germenis-Hildprandt
Čestná prezidentka

Cíle asociace majitelů hradů a zámků

Hlavním cílem Asociace majitelů hradů a zámků je záchrana hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek v České republice, které se nacházejí v soukromém vlastnictví. Asociace usiluje o dosažení tohoto hlavního cíle prostřednictvím následujících činností a iniciativ.

  • zajištění společného postupu členů Asociace vůči státním a mezinárodním orgánům na všech úrovních;
  • vytvoření určitého fóra pro členy, v jehož rámci si mohou vyměňovat zkušenosti z oblasti záchrany, oprav a údržby hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek, včetně zkušeností získaných při jednání se státními a mezinárodními orgány na všech úrovních;
  • získávání finanční podpory od státních a mezinárodních orgánů zaměřené na záchranu, opravy a údržbu hradů, zámků, panských sídel, parků a dalších historických památek;
  • aktivní spolupráce s různými organizacemi, zejména těmi, jejichž oblastí zájmu je kultura, architektura a historie;
  • aktivní spolupráce se zahraničními a mezinárodními organizacemi s obdobným zaměřením;

Činnosti asociace v legislativní oblasti

Zástupce Asociace majitelů hradů a zámků pracuje v Expertním výboru ministerstva kultury pro péči o historické památky. To umožní Asociaci ovlivňovat přípravu a novelizaci těch zákonů, které se zaměřují na historické památky, a též ovlivňovat tvorbu souvisejících předpisů zaměřených na péči o významné kulturní, architektonické a historické památky.

Asociace doufá, že se podaří zavést daňová zvýhodnění, jež jsou běžná v zemích Evropské unie, pro majitele nemovitých kulturních, architektonických a historických památek.

Zavedení pravidelného poskytování dotací

Zavedení pravidelného poskytování dotací na úrovni státu a Evropské unie, určených na provoz a údržbu kulturních, architektonických a historických památek stejným způsobem, jako je tomu v případě památek, které se nacházejí pod státní správou.

Zavedení daňových zvýhodnění

Zavedení daňových zvýhodnění, jež jsou běžná v zemích Evropské unie, pro majitele nemovitých kulturních, architektonických a historických památek. Současná daňová zvýhodnění, například v rámci daní z nemovitostí, odpisů jakýchkoli renovací prováděných na kulturních, architektonických a historických památkách a v oblasti dědických daní, jsou zcela nedostačující.

Zvýšit zájem státu o zachování kulturních památek

Mnoho památek je v soukromém vlastnictví a není možno pokračovat v diskriminaci vedené vůči majitelům těchto nemovitostí. Velký počet soukromých památek rovněž spadá do kulturního dědictví České republiky. Stát se musí zajímat o jejich záchranu.

Současné politické klima

Současné politické klima v České republice je takové, kde politici jsou si stále více vědomi jedinečnosti své země díky velkému počtu více či méně zachovalých hradů a zámků. Toto nemovité kulturní bohatství je jednou z výjimečných atraktivit, které může Česká republika Evropě a světu nabídnout.

Jak se činnosti asociace rozšiřují

Cílem asociace je, aby byla uznávána jako respektovaný partner státních orgánů, zejména ministerstva kultury a památkových ústavů. Asociace rovněž využívá ke svému prospěchu současné politické klima v České republice, kde politici jsou si stále více vědomi jedinečnosti své země díky velkému počtu více či méně zachovalých hradů a zámků.

Toto nemovité kulturní bohatství je jednou z výjimečných atraktivit, které může Česká republika Evropě a světu nabídnout. Počáteční rozhovory vedené s vedoucími představiteli krajských správ potvrdily značný zájem o „jejich“ nemovité kulturní, architektonické a historické památky, které jsou dominantními, charakteristickými prvky příslušných regionů.

Činnosti asociace v rámci mezinárodních vztahů a na podporu mezinárodní spolupráce

V oblasti mezinárodních kontaktů se Asociace stala členem panevropské organizace European Historic Houses („EHH“).

Asociace má všechny předpoklady pro utváření a využívání vzájemných kontaktů se zahraničními organizacemi. Její členové, z nichž mnozí žili až do roku 1989 v zahraničí, si vytvořili vynikající obchodní a společenské vazby na mezinárodní úrovni. Kromě toho většina z nich hovoří několika jazyky, což je významný aspekt pro prohlubování mezinárodních vztahů.

Hlavním cílem mezinárodní spolupráce je čerpat ze zkušeností jednotlivých národních asociací obdobných české Asociaci. Mnoho evropských zemí má důmyslně propracované systémy pro podporu péče o movité a nemovité kulturní, architektonické a historické památky, které se využívají a jsou neustále zlepšovány a přizpůsobovány měnícím se potřebám po dobu několika desetiletí. Asociace doufá, že na tyto programy upozorní příslušné české úřady a že zajistí, aby takové programy byly přijaty i v České republice, kde by pak došlo k jejich přizpůsobení místním potřebám.

Jakožto součást svého programu mezinárodní spolupráce Asociace uspořádala a doufá, že bude i nadále pořádat jak pracovní, tak společenská setkání se zástupci zahraničních asociací, aby je seznámila se situací v oblasti péče o kulturní a historické památky v naší zemi, a rovněž doufá, že získá přístup k mezinárodním charitativním a nadnárodním projektům, jejichž cílem je zachování kulturního dědictví Evropy.

Tyto činnosti Asociace nejsou o nic méně důležité než činnosti, jež byly popsány výše, a pro většinu členů má tato oblast prvořadý význam.

Struktura a úroveň členské základny Asociace jsou podpůrným prostředím pro získávání cenných zkušeností a potřebných obchodních a společenských kontaktů.

Samotná skutečnost, že členové vlastní, opravují, obnovují a udržují kulturní, architektonické a historické památky, dokládá jejich schopnosti a pevnost charakteru. Každý z nich má široké spektrum zkušeností souvisejících s vlastněním a provozováním nějaké nemovité památky a každý se rovněž nepochybně dopustil určitých chyb při opravách a renovacích svého majetku, jako byl například výběr nezpůsobilých dodavatelů, zadání prací nezkušeným restaurátorům, či nákup drahých nebo podřadných materiálů.

Vytvořením určité společné báze informací, jež bude založena na těchto zkušenostech, budou členové Asociace moci stavět na zkušenostech ostatních, a tím bude možno zabránit opakování chyb při opravách jejich nemovitostí a jejich údržbě. Dalším přínosem pro členy Asociace bude shromažďování a rozšiřování informací, týkajících se všech programů na podporu majitelů kulturních, architektonických a historických památek. V této souvislosti je zvláště třeba připomenout, že existují programy organizované ministerstvy kultury, životního prostředí a místního rozvoje. Rovněž je možno doufat, že dojde k usnadnění přístupu ke grantům regionálních orgánů, jakmile dojde k plnému konstituování jejich rozpočtů a kompetencí. Asociace vytvoří účinnou databanku a bude svým členům poskytovat poradenství ohledně nejvhodnějších programů se zaměřením na jejich potřeby a způsob, jakým by měli formulovat své žádosti o podporu.

Asociace již pomohla některým svým členům při jednání se stavebními úřady a úřady, jež mají ve své náplni péči o kulturní bohatství, a jejím cílem je dosáhnout takového stavu, aby její doporučení skutečně zaručovala poskytnutí pomoci každému, koho bude Asociace podporovat. Asociace by měla být nejlépe schopna posoudit potřeby svých členů a stanovit priority těchto potřeb.

KONTAKT

Adresa

Dlouhá 36, 110 00 Praha 1

Email

info@amhz.cz

VEDENÍ

MICHAL FARNÍK

PREZIDENT

VLADIMÍR LAŽANSKÝ

VICEPREZIDENT

ZUZANA BÖHMOVÁ

SEKRETARIÁT

NAPIŠTE NÁM

Loading
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme!

Člen

Partner