Zámek Brodek

Brodek u Prostějova je barokní, klasicistně upravený zámek postavený na místě původní renesanční tvrze. Podobu této tvrze, která dnešnímu brodeckému zámku historicky předcházela, neznáme. Novostavbu barokního venkovského sídla postavil v letech 1707–1710 vídeňský architekt Johann Bernhard Fischer z Erlachu pro Pavla Karla z Kleinburgu.

Vznikla tak jednoduchá obdélná stavba, která má ve vstupním průčelí sloupový portikus a v zahradním průčelí osový rizalit. Přístavbou hospodářských budov po stranách zámku vznikl čestný dvůr s kašnou a velkými kamennými vázami bizarních tvarů. Jeho syn Karel Bedřich prodal Brodek roku 1733 hraběti Corfitzovi z Ulfeldu, který jej v letech 1750–55 nechal upravit klasicistně podle návrhu dvorního stavitele A. Beduzziho. Za vlastnictví Schrattenbachů (1766–1827) byly dosud volně stojící boční budovy propojeny se zámeckou budovou dvěma klasicistními branami, čímž byl stavební vývoj zámku prakticky ukončen.

Roku 1827 získal Brodek sňatkem hrabě Gustav Josef Kalnoky, jehož potomci provedli drobné úpravy interiérů a fasád. Současný zámek je obdélná jednopatrová budova s mansardovou střechou. V příčné ose vystupuje ze zahradního průčelí mohutný střední rizalit, na protější straně pilířový portikus. Nízká hospodářská stavení vytvářejí na východní straně čestný dvůr s kašnou, zdobený plastikami a kulisami klasicistních bran z doby Schrattenbachů. V příčné ose zámku, mezi západním rizalitem a východním sloupovým portikem, leží vstupní síň se schodištěm. Ze síně vedou na dvě strany kamenicky kvalitně vyvedené portálky do podélných středních chodeb. Z chodeb jsou přístupné jednotlivé místnosti a další schodiště.

V interiérech se dochovaly zbytky barokní štukové výzdoby a nástěnných maleb. Součástí zámku je i zámecká zahrada. Zámecký areál je zatím přístupný pouze při některé zde pořádané akci, při svatbách nebo po předchozí individuální domluvě.

Zámek Brodek

  • Adresa: Zámecká 110, 798 07 Brodek
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email: Belcredi@volny.cz
  • Webová stránka: www.zamekbrodek.cz