Zámek Boskovice

Zámek Boskovice byl postaven v letech 1819–1826. Od roku 1958 je památkově chráněný a od roku 1964 je celý zámecký areál včetně parku zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek. Na místě dnešního boskovického zámku stával původně dominikánský klášter s kostelem, který založil tehdejší majitel boskovického panství Jan Bohuš ze Zástřizl se svojí chotí Zuzanou Kateřinou Prakšickou. Stavba byla ukončena roku 1694. V roce 1690 přešel boskovický majetek na Františka Waltera z Dietrichsteina (1664–1738), který poblíž středu města Boskovice vybudoval v letech 1729–1733 nákladnou zámeckou rezidenci a ta pak sloužila jako panské sídlo až do doby postavení nového boskovického zámku.

V roce 1784 Josef II. zdejší dominikánský klášter zrušil a o rok později prázdný objekt zakoupili Dietrichsteinové, kteří v jeho prostorách zřídili manufakturu. Po roce 1819, za Františka Xavera Dietrichsteina, bylo přistoupeno razantní přestavbě klášterního traktu na nový zámek. Stavba, citlivě položená do velkého areálu volného anglického parku, byla dokončena roku 1826.

Vznikl tak jeden z nejpůvabnějších empírových zámků na Moravě, který si svou slohovou čistotu udržel až do současnosti. Autorem projektu přestavby byl pravděpodobně Josef Esch. Během další stavební fáze v letech 1831–1839 byla provedena úprava interiéru zámku a zejména jeho monumentální vstupní části s trojramenným schodištěm. Poslední výraznou úpravu zámecké stavby si vyžádala havárie z roku 1916, kdy v důsledku nadměrného statického zatížení došlo ke zřícení nádvorní stěny západního křídla. Po této havárii byly dvorní arkády staženy kotvami a zazděny. V roce 1850 boskovičtí Dietrichsteinové vymřeli po meči a panství po Františkovi Xaveru Dietrichsteinovi zdědila jeho nejmladší dcera Terezie Rosa Františka (1823–1856), provdaná v roce 1843 za Alfonse Friedricha hraběte Mensdorff-Pouilly. Terezie zemřela roku 1856 a její dědictví se tak stalo majetkem rodiny Mensdorff-Pouilly.

Roku 1952 byl veškerý majetek rodiny konfiskován. Ve 2. polovině 20. století v zámku našlo sídlo Muzeum Boskovicka a zámek byl využíván také jako středoškolský internát. Na základě restitučního zákona byla roku 1991 většina majetku, včetně zámku, rodině Mensdorff-Pouilly vrácena. Část boskovického zámku je nadále přístupná veřejnosti.

Zámek Boskovice

  • Adresa: Hradní 7, 680 01 Boskovice
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář: +420 516 452 241
  • Email: info@zamekboskovice.cz
  • Webová stránka: www.zamekboskovice.cz