Zámek Častolovice

Renesanční zámek Častolovice, který se nachází 10 km jihozápadně od Rychnova nad Kněžnou, byl v roce 1992 v restituci vrácen zpět Dianě Phipps rozené Sternbergové, která se po návratu do Čech pustila do obnovy a zvelebování zámku i parku. Návštěvníci tak mají možnost prohlédnout si zámeckou expozici, navštívit zámeckou galerii, obchod s dárkovými předměty a občerstvit se v kavárně na nádvoří. V přilehlém anglickém parku se nachází růžová a vodní zahrada, zámecký zvěřinec, obora s bílými daňky, dětské hřiště a altán Gloriet.

Historie zámku Častolovice sahá do 13. století, kdy zde stála vodní tvrz, jejímiž prvními známými vlastníky byli páni z Častolovic. Později patřilo zdejší panství různým majitelům mezi ty nejvýznamnější patřil král Jiří z Poděbrad a Kunštátu. V roce 1588 se dostaly Častolovice do držení rodu Oppersdorfů, kteří nechali původní vodní tvrz přebudovat na renesanční zámek. V roce 1694 koupil Častolovice nejvyšší purkrabí pražský Oldřich Adolf Vratislav, říšský hrabě ze Sternberka. Poté zůstalo panství v držení rodu Sternbergů až do roku 1940, kdy vše přešlo pod německou nucenou správu, která donutila rodinu Sternbergových nejenom zámek ale i celé hospodářství opustit.

Po II. světové válce se hrabě Leopold Sternberg se svou ženou Cecilí a dcerou Dianou vrátili na zámek v Častolovicích, ovšem pouze do roku 1948, kdy byl zámek zabaven státem a rodina Sternbergových tak musela nejenom zámek, ale i celou republiku opustit. Emigrovali do zahraničí nejprve do USA a poté na Jamajku, kde Leopold Sternberg roku 1957 zemřel.

V roce 1992 byl na základě restitucí rodový majetek včetně zámků v Častolovicích a Zásmukách navrácen zpět jeho dceři Dianě Phipps-Sternbergové. Veřejnosti přístupná expozice zahrnuje bývalou reprezentační a obytnou část s jedinečnou sbírkou obrazů, kterou v průběhu více než 300 let shromáždili Sternbergové. Její součástí jsou malby Škréty, Tenierse, Schönfelda a dalších mistrů baroka. V Rytířském sále, který svou rozlohou patří k největším renesančním sálům v Čechách, jsou na stropních kazetách malby zachycující výjevy ze Starého zákona. Zdi tohoto sálu jsou lemovány historickými portréty rodu Sternbergů. Anglický park o celkové rozloze 42 ha byl zbudován v 19. století. Součástí parku je obora s bílými daňky a zámecký zvěřinec, ve kterém si děti i dospělí mohou prohlédnout, pohladit a nakrmit různé druhy domácích i cizokrajných zvířat. V zámeckém zvěřinci žijí pštrosi emu a nandu, lamy, shetlandští poníci, oslíci, kozy, ovečky a prasátka. Ve voliérách poletují různé druhy papoušků, bažantů a volně se pohybují holubi, perličky, pávi a zakrslí králíčci.

Na zámku se konají svatební obřady, hostiny, rodinné nebo firemní oslavy a další kulturní akce. Celý zámek i park je bezbariérový. Parkování vozidel zajišťují dvě parkoviště v těsné blízkosti zámku.

Zámek Častolovice

  • Adresa: Masarykova 1, 517 50 Častolovice
  • Mob. tel.: +420 732 832 442
  • Tel. kancelář: +420 494 323 646
  • Email: info@zamek-castolovice.cz
  • Webová stránka: www.zamek-castolovice.cz