Zámek Dětenice

Barokní zámek Dětenice najdeme v parku ve stejnojmenné obci přibližně 14 km jihovýchodně od Jičína. Zámek je od roku 1958 památkově chráněný a od roku 1964 je veden jako nemovitá kulturní památka České republiky. Ve 13. století byla ves Dětenice v držení Markvarticů, konkrétně Beneše z Dětenic (1269–1318), který pravděpodobně původní dřevěnou tvrz přestavěl na gotický kamenný objekt.

Jeden z jeho potomků – Beneš zvaný Bílý – někdy po roce 1378 Dětenice prodal a v následujícím období se v jejich držení vystřídalo několik vlastníků. V roce 1503 koupil Dětenice Viktorin Křinecký z Ronova. Křinečtí, kteří vlastnili Dětenice až do roku 1622, koncem 16. století přestavěli starou gotickou tvrz na renesanční sídlo. V roce 1622 jim byl majetek za účast na povstání proti Ferdinandu II. zkonfiskován a v dražbě ho získal Albrecht z Valdštejna. V roce 1717 se majitelem Dětenic stal hrabě Karel Bathyani a ten prodal Dětenice v roce 1760 Janu Kristiánu Clam-Gallasovi.

Nový majitel nechal v letech 1762–1765 přestavět starou renesanční tvrz na čtyřkřídlý, pozdně barokní dvoupatrový zámek. Přestavbu objektu, který tehdy získal svou dnešní podobu, řídil Zachariáš Fiegert. Roku 1797 zámek od Clam-Gallasů zakoupil baron Jakub Wimmer (1790–1808) a po něm byl majitelem Dětenic Filip Wessenberk (1808–1866). Po jeho smrti připadlo v roce 1867 panství řádu Maltézských rytířů, jehož byl členem. Maltézští rytíři nechali upravit vchod do zámku, který obohatil portikus s terasou v patře. Také byla doplněna výzdoba parku.

Roku 1903 koupili Dětenice bohatí podnikatelé, bratři Blochové, a posledním majitelem panství v letech 1926–1945 byl Ing. Emanuel Řehák. V roce 1948 byl rodině Řeháků majetek zestátněn a v budově zámku byla zřízena nejprve učňovská zahradnická škola a od roku 1959 pak internátní zvláštní škola. Roku 1991 byla zvláštní škola zrušena a přemístěna a prázdný zámek pomalu chátral.

V roce 1998 zámek koupil pan Pavel Ondráček, který po dva roky prováděl rozsáhlou a šetrnou rekonstrukci, a v roce 2000 byl zámek znovu zpřístupněn veřejnosti.

Zámek Dětenice

  • Adresa: Dětenice č. 1, 507 24 Dětenice
  • Mob. tel.: +420 602 728 422
  • Tel. kancelář: +420 493 596 132
  • Email: info@detenice.cz
  • Webová stránka: www.zamekdetenice.cz