Zámek Peruc

O Peruci se zmiňují písemné prameny již ve 12. století. Peruc tehdy patřila Strahovskému klášteru a už v té době stála na místě dnešního zámku tvrz. V 16. století byla tvrz Hanušem Hruškou z Března přestavěna na malý zámek.

Budova zámku se pod vedením italských stavitelů ve dvacátých letech 18. století barokně upravovala. Iniciátory této přestavby byli členové rodu Ledeburů. S přestavbou zámku se pokračovalo i v šedesátých letech 18. století a výsledkem této úpravy z let 1760–1770 je jeho dochovaná rokoková podoba. K zámku přiléhá anglický park, založený v 18. století.

Památka přímo v centru Peruce měla po roce 1945 několik správců, včetně Národního muzea, které o něj pečovalo nejdéle. Po roce 1989 získala zámek do majetku obec Peruc, nemohla si ale dovolit velké náklady na provoz a rekonstrukci. Proto památku prodala a nakonec v roce 2013 objekt koupila současná majitelka, paní Dominika Matušová, pod jejímž vedením zámek prochází náročnou rekonstrukcí exteriéru i interiéru.

Od července roku 2020 je část zámeckých prostor opět přístupná veřejnosti. Jižní zámecké křídlo bylo v roce 1947 zapůjčeno jako ateliér malíři Emilu Fillovi a jako připomínka jeho pobytu a tvorby zde byla po jeho smrti otevřena pamětní síň, o jejímž obnovení se opět uvažuje. Rokokový zámek v Peruci se dnes řadí k nejhodnotnějším stavbám tohoto typu v Čechách.

Zámek Peruc

  • Adresa: nám. E. Filly 1, 439 07 Peruc
  • Mob. tel.: +420 602 728 422
  • Tel. kancelář:
  • Email: info@zamekperuc.cz
  • Webová stránka: www.chateauperuc.cz