Zámek Palupín

Palupínský dvůr se nachází 17 km západně od Telče ve vesnici stejného jména. Do světa písemných pramenů vstoupil v roce 1350. Tehdy se zřejmě jednalo o rozsáhlý dvůr, jehož centrální zástavbu dosud připomínají původní okna a velký zazděný portál.

Za třicetileté války byl dvůr pravděpodobně těžce poškozen, protože kolem roku 1730 starou zástavbu nahradil nový koncept dvora. Původní obytné budovy posloužily po adaptaci jako hospodářské prostory, malý objekt se adaptoval na barokní zámeček, který se z větší části dochoval do současnosti.

Palupín vlastnila, až na krátký interval v letech 1801–1803, místní šlechta. Hrabata Blankensteinovi ho spojili se sousedním batelovským panstvím, ve druhé polovině 19. století Palupín získali do vlastnictví Arnold Schulz a jeho syn Ernst. V roce 1948 došlo k vyvlastnění areálu dvora, potomkům se vrátil až po roce 1989 ve zdevastovaném stavu. Současnou majitelkou je Johanna Victoria Karenová.

Prohlídky zámku i kostela je možné domluvit předem na tel. +420 774 634 727. V neděli se v kostele koná mše svatá od 11:00.

Zámek Palupín

  • Adresa: Palupín 1, 378 53 Strmilov
  • Mob. tel.: +420 774 634 727
  • Tel. kancelář:
  • Email: jvkarenova@icloud.com
  • Webová stránka: www.palupin.cz