Zámek Ratměřice

Zámek Ratměřice se nachází v obci Ratměřice asi 10 km východně od Votic. Klasicistní zámek je od roku 1958 památkově chráněn. Jankovské panství i s Ratměřicemi koupil roku 1702 od Rudolfa z Talmberka Jan Antonín Lukáš Kořenský z Terešova. Právě on přenesl sídlo panství z Jankova do Ratměřic a postavil si tam po roce 1702 nový zámek v barokním slohu.

V letech 1830–1838 zámek a postupně i celé jankovsko-ratměřické panství koupila hraběnka Henrietta Chotková z Chotků a Vojnína. Ta nechala v roce 1853 oba středočeské statky přepsat na syny Ottu a Rudolfa. Ratměřickému zámku se věnoval především Otta Ferdinand Chotek z Chotkova a Vojnína, který byl autorem jeho klasicistní přestavby a zakladatelem přilehlého anglického parku. Otta Ferdinand Chotek zemřel bez potomků roku 1889 ve Vídni a jeho bratr prodal v roce 1898 zadlužené panství Josefovi a Viktorii Černým.

Při pozemkové reformě z roku 1926 ratměřicko-jankovské panství zaniklo a jednu z jeho bývalých částí koupili JUDr. Vladimír Kabeš a jeho manželka Milada. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století byl ratměřický zámek a park s oborou díky péči rodiny Kabešových ve velmi dobrém stavu. V parku byl vybudován tenisový kurt, v oboře bazén s ostrůvkem a vodovodem, do obory byli nasazeni daňci. Dále byl upraven hlavní vchod do zámku. JUDr. Vladimír Kabeš zemřel v roce 1947 ve věku jednašedesáti let a zanechal po sobě jediného syna. Po druhé světové válce byl zámek JUDr. Vladimíru Kabešovi mladšímu znárodněn a od té doby jej vlastnil stát jako sídlo řady institucí.

V 90. letech 20. století byl ratměřický zámek a park v restituci vrácen JUDr. Vladimíru Kabešovi ml. I když staronový vlastník žil dlouhodobě v USA, stačil nákladně opravit stovky metrů zdí kolem parku a altán v jižní části ohradních zdí. Bohužel však v roce 2009 ve Washingtonu ve věku 91 let zemřel. Od jeho smrti zámek i park postrádaly soustavnou péči a chátraly. Obnovy zámku i parku do současné podoby se ujal současný majitel, Ing. Tomáš Novák, který zámek koupil v roce 2010 a pod jeho vedením prošly zámek i park náročnou rekonstrukcí. V objektu zámku dnes přivítá hosty luxusně vybavený hotel s restaurací a kongresovými prostory. Areál zámku představuje dnes hodnotnou ukázku venkovského šlechtického sídla, jehož architektonická koncepce zůstala zachována.

Zámek Ratměřice

  • Adresa: Ratměřice 1, 257 03 Ratměřice
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář: +420 312 600 100
  • Email: recepce@zamek-ratmerice.cz
  • Webová stránka: www.zamek-ratmerice.cz