Zámek Skalice

Zámek Skalice se nachází v jižní části obce Bohumilice a byl postaven v roce 1549 Janem Malovcem na místě starší tvrze. Malovcové vlastnili zámek až do roku 1863 a ještě během jejich vlastnictví prošel zámek počátkem 19. století přestavbou, při níž získal pozdně barokní vzhled. Poté panství a zámek Skalici koupil František hrabě Thun-Hohenstein a od roku 1878 vlastnil zámek šlechtický rod Lumbe z Malonic. Ti nechali v roce 1890 přistavět severní klasicistní křídlo.

Roku 1923 koupil zámek Skalici pan Ferdinand Holoubek, majitel firmy Saponia v Praze. V roce 1950 ale rodina Ferdinanda Holoubka o zámek, lesy a pozemky přišla. Přišlo znárodnění a po něm byl velkostatek spravován Státním statkem Vimperk a v zámku byly byty. Zdevastovaný zámek se v roce 1996 vrátil do vlastnictví rodiny Holoubků a nyní jej vlastní vnučka pana Ferdinanda Holoubka, paní Zdenka Hiršlová-Voženílková. Pod jejím vedením probíhá náročná a citlivá rekonstrukce celého areálu, která postupně vrací nejen zámku, ale i hospodářskému dvoru a parku původní krásu.

Dnes je celý zámecký areál spolu s rozlehlým parkem využíván jako jízdárna, která celoročně nabízí výuku jízdy na koni a po dohodě je možné navštívit také některé zámecké prostory.

Zámek Skalice

  • Adresa: Bohumilice 1, 384 81 Bohumilice
  • Mob. tel.: +420 777 157 600
  • Mob. kancelář:
  • Email: info@zamekskalice.cz
  • Webová stránka: www.zamekskalice.cz