Starý zámek Rynholec

Historické počátky Rynholce se pojí k důležité cestě spojující Prahu se severozápadními Čechami a Saskem. Rynholec se vynořuje v psaných dějinách roku 1330, v pozdějších letech byl majetkem kláštera magdalenitek na pražském Újezdě a od konce 15. století se tu definitivně prosadili smečenští Martinicové. Rynholec pro ně neměl rezidenční význam (neplatí to ani o nedalekém hrádku Sobín), využívali ho však jako centrum lesnické výroby. Ve vsi vznikla hájovna, lesovna (fořtovna) a v intervalu let 1825–1841 nový poplužní dvůr, zbudovaný na pravidelném půdoryse a s centrálním čestným dvorem.

Komplex tvořený patrovou obytnou budovou s mansardovou střechou a dvěma přízemními objekty hospodářského charakteru Martinicové po celou druhou polovinu 19. století pronajímali, teprve po roce 1900 ho odprodali. Současným vlastník JUDr. Zdeněk Prázdný areál obnovil a adaptoval do sídla zámeckého typu.

Starý zámek Rynholec

  • Adresa: Rynholec 116, 270 62 Rynholec
  • Mob. tel.: +420 731 912 029
  • Tel. kancelář:
  • Ticket offce Email: rynholec@traxial.cz
  • Webová stránka: