Zámek Stránov

Novorenesanční zámek Stránov se nachází na ostrohu nad Strenickým potokem v obci Jizerní Vtelno, přibližně 7 km jižně od Mladé Boleslavi. Od roku 1967 je evidován jako nemovitá kulturní památka České republiky. První písemné prameny zmiňují v roce 1429 dřevěnou tvrz a jejího pána, Bohuňka ze Stránova.

Na stejném místě na popud Jaroše ze Sovojovic vznikl v šedesátých letech 15. století mohutný gotický hrad, který se nazýval Nový Stránov. Od roku 1545 do roku 1589 byli majiteli hradu Berkové z Dubé a po nich Karel z Biberštejna, nejvyšší mincmistr. Dalším rodem na Stránově byli Slavatové. Bibrštejnové nebo Slavatové nechali hrad přestavět na renesanční zámek. V roce 1642 přešel zámek do rukou příslušníka braniborské šlechty, Jana z Lisau. Rudolf Adam z Lisova, syn Jana z Lisau, se oženil s pravnučkou astronoma Tychona de Brahe, Alžbětou Lidmilou, která napsala Rodinné paměti, jež vyšly knižně v roce 2002. Díky dalšímu sňatku se v roce 1746 na Stránov dostal Jan Václav Příchovský z Příchovic, který nechal provést barokní úpravy zámku, založit barokní zahradu, vybudovat kašnu z pískovce a postavit kostel sv. Václava. Na konci 18. století byl pánem na zámku Václav Vojtěch Herites, po něm Jan Herites a pak rytíř Bedřich Neubauer.

V devadesátých letech 19. století nechala podle projektu Josefa Schulze Marie z Valdštejna a Vartemberka přestavět zámek do romantické novorenesanční podoby, jak ji známe dnes. V roce 1917 koupil zámek ředitel Škodových závodů Josef Šimonek (povýšený za zásluhy do baronského stavu). Jeho rodina zde žila až do roku 1950, kdy byl jejich majetek znárodněn. Pak byl v objektu zřízen dětský domov a hospodářský dvůr využívalo místní JZD. To mělo za následek velmi necitlivé úpravy v interiérech, zničení mobiliáře i některých objektů v hospodářské části.

Od roku 2003 je Stránov opět v rukou rodu Šimonků. Zámek byl roku 2004 poprvé ve své historii zpřístupněn veřejnosti a postupně probíhají částečné rekonstrukce interiérů i exteriérů zámku. V letní sezóně se na zámku konají společenské i kulturní akce.

Zámek Stránov

  • Adresa: Jizerní Vtelno 83, 294 31 Jizerní Vtelno
  • Mob. tel.: +420 608 056 933
  • Tel. kancelář:
  • Email: info@zamekstranov.cz
  • Webová stránka: www.zamekstranov.cz