Zámek Štáblovice

Ve vzdálenosti 10 km jihozápadně od Opavy se nachází obec Štáblovice. Náležela do lenního systému olomouckých biskupů, kteří ji propůjčovali nejrůznějším šlechticům. Poprvé se připomíná v roce 1312, kdy tu sídlil Mikuláš ze Štáblovic. Predikát naznačuje, že jeho rod ve vsi přímo sídlil a prokazuje tak existenci nějaké rezidence. Teprve závěrem 15. století za pánů z Kovalovic se v jižní části vsi založila tvrz obehnaná vodním příkopem a valem. Její hmota je součástí východního křídla dnešního zámku. Svému účelu sloužila za pánů ze Žďáru a Vlků z Konecchlumí, nový majitel Kašpar Rotmberk z Ketře (†1608), inicioval osové rozšíření tvrze severním i jižním směrem. Kromě toho upravil do renesanční podoby i sousední kostel sv. Vavřince a umístil do něj rodovou nekropoli. Po konfiskaci Štáblovic počátkem třicetileté války se v roce 1649 sídlo konstatovalo jako pusté a vyžadující velké opravy. Ty základní zajistil nový držitel, vrchní vojenský velitel města Olomouce Jan Lescourant. Za jeho potomka Karla Františka se ve 30. a 40. letech 18. století se renesanční tvrz přestavěla v barokním slohu: vznikly dvě kolmé přístavby do zahrady, které další držitelé, svobodní páni Sobkové z Kornic rozšířili do dnešního půdorysu a rozsahu. Následkem zrušení patrimonijní správy v roce 1850 došlo k likvidaci vrchnostenských budov ve prospěch parkové úpravy, dílčí změny prodělaly rovněž interiéry. Druhá světová válka se do podoby zámku negativně promítla poškozením severovýchodního nároží a zničením zámecké kaple. Od roku 1945 byl majitelem československý stát a místní národní výbor, jenž tu v 60. letech v prvním patře zřídil společenský sál. Poté zámek vlastnilo Slezské muzeum v Opavě, které tu mělo depozitáře. O zámek však nepečovalo a jeho stavebně-technický stav se zhoršoval, což se prohloubilo po odprodání zámku soukromé firmě. Až v roce 2001 zámek zakoupil pan Kamil Kolek, jenž provedl v následujících 10 letech jeho generální rekonstrukci. V roce 2021 ho slavnostně otevřel veřejnosti. Návštěvníky čeká jeden turistický prohlídkový okruh, kavárna a volně přístupný zámecký park.

Zámek Štáblovice

  • Adresa: Štáblovice č.p. 64, 747 82 Štáblovice
  • Mob. tel.: +420 602 228 228
  • Tel. kancelář:
  • Email: zameckarestaurace@stablovice.cz
  • Webová stránka: www.stablovice.cz