Zámek Uhřice

Obec Uhřice je vzdálená cca 20 km západně od Kroměříže. V centru obce, v malebném parku najdeme dvoupodlažní klasicistní zámek s valbovou střechou, který je od roku 1973 evidován jako kulturní památka České republiky. První zmínka o statku a pravděpodobně i tvrzi v Uhřicích pochází z roku 1336. Jejím majitelem byl tehdy Vrchoslav z Uherce.

V lednu roku roku 1371 byla tvrz dána markrabím Janem Půtovi z Holštejna. K dalším majitelům patřil Jakub z Dřínova a později jeho bratr Jan z Dřínova. Roku 1499 vlastnil Uhřice Jan Miňovský z Lazník na Mouřinově a Miňovští také pravděpodobně vystavěli na místě původní tvrze palác. Roku 1610 se majiteli Uhřic Žalkovští z Žalkovic, ale těm byl po bělohorském konfliktu majetek zkonfiskován a převzal jej olomoucký probošt Jan Arnošt Platejs z Platenštejna. Po třicetileté válce, kdy byly prakticky celé Uhřice zničeny, koupil roce 1655 panství Hoffmann z Grünbüchlu, který nechal zámek v Uhřicích znovu vystavět. Od roku 1703 vlastnila Uhřice Zuzana Terezie Gellhorn, za níž v roce 1723 získal zámek svou dnešní půdorysnou podobu, byl však jednopodlažní. Za Michaela Václava Chorintského se v roce 1764 dočkal zámecký objekt nejvýznamnějších úprav, z nichž nejpozoruhodnější byla přestavba zámecké kaple na veřejnou v roce 1774.

Nejpodstatnější úprava byla realizována po požáru roku 1791 přistavěním druhého patra s mansardovou střechou a věžicí s hodinami. V roce 1810 koupil v dražbě uhřický zámek Ignác Bedřich z Friedrichstalu a Friedrichstalové společně s rodem Jenison Walworthů zámek vlastnili až do počátku druhé světové války. Nasledným dědicům sourozencům Boščákovým byl zámek na konci 2. světové války zkonfiskován. V následujících letech zde byla škola, byty, hospoda nebo sklady. To všechno vyžadovalo nejrůznější neodborné stavební zásahy, jako třeba vybourávání některých vnitřních příček.

V 90. letech se zámek vrátil restituentům, kteří však vzhledem ke komplikovaným vlastnickým vztahům zcela zanedbávali údržbu objektu. Neudržovaný zámek začal chátrat a přibližně v roce 2001 byl zapsán na seznam památek, kterým hrozí zánik. Tento stav trval do roku 2003, kdy zámek Uhřice odkoupil jeho současný vlastník, Josef Paul Jarka, který v úzké spolupráci s památkáři postupně začal objekt rekonstruovat, čímž ho zachránil doslova před zřícením. Zámecký areál není veřejnosti přístupný, pokud však přijdou zájemci o prohlídku, neodmítne je.

Zámek Uhřice

  • Adresa: Uhřice 18, 768 33 Uhřice
  • Mob. tel.: +420 732 476 891
  • Tel. kancelář:
  • Email: josijarka@yahoo.com
  • Webová stránka: www.zamekuhrice.cz