Zámek Žďár nad Sázavou

Cisterciácký klášter ve Žďáru nad Sázavou založil v roce 1252 Boček ze Zbraslavi. V období husitských válek byl klášter vypleněn. V roce 1458 se klášter stal majetkem krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, který se během své vlády (1458–1471) snažil o obnovu zpustošeného areálu. Počátkem 17. století se klášter i se statky stal osobním majetkem Františka kardinála Dietrichsteina, který v roce 1614 klášter zrušil a prelaturu nechal v letech 1614-1616 přebudovat na zámek.

Za druhého zakladatele kláštera je označován velehradský opat Jan Greifenfels z Pilsenburku, který roku 1638 bývalý klášterní majetek vykoupil a o rok později uvedl do kláštera opět cisterciáky. Největšího rozkvětu klášter dosáhl za opata Václava Vejmluvy v letech 1705–1738. Opat Vejmluva nechal v areálu kláštera provést rozsáhlé přestavby a novostavby ve stylu barokní gotiky pod vedením architekta Jana Blažeja Santiniho-Aichela. Nechal velkoryse přestavět a rozšířit prelaturu do podoby mohutného, v podstatě zámeckého čtyřkřídlého objektu s navazující francouzskou zahradou. Bezprostředním impulsem ke zrušení kláštera byl úmyslně založený zhoubný požár v červenci 1784. Poslední opat Otto Steinbach z Kranichštejna po něm sám požádal Josefa II. o zrušení kláštera, k němuž došlo císařovým rozhodnutím ze dne 13. října 1784.

Po zrušení kláštera se vlastníkem majetku stal Moravský náboženský fond a v roce 1826 areál koupil ve veřejné dražbě nejvyšší maršálek Království českého hrabě Josef Vratislav z Mitrovic. Roku 1930 se zámek stal majetkem chlumecké větve rodu Kinských. Majitelkou se stala Eleonora Kinská, rozená Clam–Gallasová (1887–1967). Kinským byl v roce 1948 zámek Žďár nad Sázavou s celým panstvím znárodněn. Později zde bylo umístěno světově unikátní Muzeum knihy (expozice Národního muzea), které zde přetrvalo do roku 2015. V areálu postupně začalo působit také okresní muzeum (nyní sídlí ve městě) a okresní archiv.

Roku 1992 bylo panství vráceno v restituci synovi Eleonory Kinské, Radslavovi Kinskému (1928–2008). Dnes jsou majiteli zámku jeho synové Charles Nicolas a Constantin Kinští. Areál zámku je celoročně přístupný veřejnosti a najdeme v něm stálou výstavu „Barokní malířství a sochařství“ ze sbírek Národní galerie v Praze, expozici ze života architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela, Galerii Kinských a Muzeum nové generace, které nabízí nevšední pohled do historie žďárského zámku formou zážitkových expozic.

Zámek Žďár nad Sázavou

  • Adresa: Zámek 8, 591 02 Žďár nad Sázavou
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email:
  • Webová stránka: www.zamekzdar.cz