Zámek Všechovice

Zámek Všechovice stojí uprostřed stejnojmenné vsi a je ze dvou stran obklopen parkem. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka. První zmínka o existenci zdejší tvrze je z roku 1376, kdy získal všechovické léno Vok z Kravař. To také vlastnil v letech 1431 až 1438 Jan Jiskra z Brandýsa a Všechovic.

V roce 1583 koupil tvrz a ves Jan starší Želecký z Počenic. Na přelomu 16. a 17. století zahájili Želečtí na místě staré tvrze výstavbu renesančního zámku a založili park. Roku 1808 koupil všechovický zámek rakouský rytíř Ferdinand Stücker z Weyershofu a barokní zámek nechal přestavět v klasicistní rodinné sídlo. Po roce 1945 získal všechovický zámek MNV Všechovice, který v něm zřídil základní devítiletou školu a provedl destruktivní stavební úpravy a zámek začal ještě víc chátrat.

Po roce 1989, po restituci a po několika majetkových změnách, získal zámek dnešní majitel Jaroslav Mikl. Ten přistoupil po roce 2006 k rozsáhlé rekonstrukci zámku i přilehlého parku a nechal vypracovat tzv. „Projekt záchrany kulturní památky“. V letech 2009–2019 proběhla realizace rekonstrukce střechy, asanace zámeckého sklepení, bylo vystavěno zděné oplocení v čele se zděným bastionem. Byla vyměněna okna a osekány vnitřní omítky ve všech místnostech zámku. Provedena nová oprava fasády levého křídla a ostatních stran s doplňujícími stavebními prvky jako jsou zdobné římsy nebo rozety. Byl znovu vystaven empírový balkon s pískovcovým zábradlím a nesený hranolovými sloupy. Došlo k odborné rekonstrukci všech štukových výzdob stropů. V zámku bude mít opět své místo i zámecká kaple. Za zmínku stojí také pozoruhodná renesanční studna, jejíž kompletní obnova byla již dokončena. Pomník Eufemie Želecké byl po odborném zrestaurování umístěn v západní části parku nedaleko bazénu, který je oplocen zdobným kováním. Okolí bazénu a cesty v parku lemují dobové lampy a lavičky a celkový dojem příjemně dokresluje všudypřítomná zeleň. Došlo k odbornému ošetření stromů a výsadbě nové zeleně. Pozornost připoutají záhony rododendronů a solitéry dalších stromů a keřů.

Parku příjemně dominuje altán s terasou, kde se konají kulturní a společenské akce. Ve spolupráci s obcí se tu např. provozuje letní kino, pořádají se poutě, oslavy vítání občánků a dalších svátků, vystupují zde hudební skupiny, divadelní soubory nebo se konají různé rodinné oslavy, svatební obřady nebo společenské či firemní události. Park je přístupný veřejnosti.

Zámek Všechovice

  • Adresa: Všechovice 1, 753 53 Všechovice
  • Mob. tel.: +420 608 784 783
  • Tel. kancelář:
  • Email:
  • Webová stránka: www.zamek-vsechovice.cz