Hrad Boskovice

Hrad Boskovice se tyčí nad jižním okrajem města Boskovice, přibližně 11 km severně od Blanska. Rozsáhlá zřícenina hradu ze 13. století je od roku 1964 kulturní památkou. Hrad Boskovice byl vystavěn v druhé polovině 13. století a je typologicky řazen mezi hrady s plášťovou zdí. Stavba byla v roce 1312 a opakovaně koncem 14. století dobyta a pobořena. Zbořený hrad i nedaleké Boskovice získal po roce 1389 Erhart z Kunštátu, který přistoupil k nákladné obnově, která svou velkolepostí předčila většinu podobných staveb v celé zemi. Za husitských válek byl v roce 1424 hrad opět dobyt a důsledku těchto událostí započali Kunštáti se stavbou nového pásu hradeb, posílenému baštami. V roce 1434 vlastnil boskovicképanství pozdější český král Jiří z Kunštátu a Poděbrad a ten v roce 1458 postoupil hrad zemskému hejtmanu Vaňkovi Černohorskému z Boskovic. Tím se hrad opět dostal do držení rodu, který jej založil. Roku 1547 prodal Kryštof z Boskovic hrad Šimonu Ederovi ze Štiavnice a jeho syn Vít prodal Boskovice roku 1567 Jarošovi Morkovskému ze Zástřizl, za něhož práce na přestavbě hradu pokračovaly.

Tehdy vznikla renesanční hláska, byly postaveny přilehlé budovy, vstupní brány a dokončeno opevnění. Stavební práce skončily za Jarošova nástupce Václava staršího Morkovského ze Zástřizl. V roce 1690 sňatkem se Zuzanu Prakšickou ze Zástřizl získal hrad její manžel František Walter z Dietrichsteina, jenž byl posledním majitelem, který na hradě bydlel. Hradní stavba již Dietrichsteinům nevyhovovala, a proto začali budovat nákladnou zámeckou rezidenci poblíž středu města Boskovice.

V důsledku ztráty své funkce hrad chátral a stal se postupně zdrojem stavebního kamene pro výstavbu vrchnostenských staveb v Boskovicích. V roce 1843 se dědička boskovického panství Terezie z Dietrichstejna provdala za hraběte Alfonse Mensdorff-Pouilly. V roce 1856 Terezie zemřela a její dědictví se tak stalo majetkem rodiny Mensdorff-Pouilly. Roku 1952 byl veškerý majetek rodiny konfskován. Teprve na základě restitučního zákona byla roku 1991 většina majetku, včetně hradu, rodině Mensdorff-Pouilly vrácena. Hrad je dnes od dubna do října přístupný veřejnosti.

Hrad Boskovice

  • Adresa: Hradní 7, 680 01 Boskovice
  • Tel. kancelář: +420 515 536 980
  • Tel. kancelář: +420 515 536 981
  • Email: info@hradboskovice.cz
  • Webová stránka: www.hradboskovice.cz