Zámek Bludov

Bludovský barokní zámek s pozdně renesančními prvky najdeme v obci Bludov, přibližně 5 km jihozápadně od Šumperka. Jedná se o pozdně renesanční trojkřídlou budovu, počátkem 18. století barokizovanou. Předchůdcem dnešního zámku byla tvrz postavená někdy v období let 1568–1613.

K pozdně renesanční přestavbě jednotraktové tvrze na zámek došlo až za hraběte Kryštofa Pavla z Lichtenštejna – Kastelkornu, který získal bludovské panství v rámci konfiskací po Bílé Hoře. Původní zámek, jehož stavba byla zahájena v roce 1624, měl podobu písmene L. V roce 1708 bylo přistavěno třetí (severní) barokní křídlo a celý zámek byl barokně upraven. O dva roky později, roku 1710, hrabě František Antonín z Lichtenštejna – Kastelkornu prodal bludovské panství říšskému hraběti Janu Jáchymovi ze Žerotína. Bludovský zámek sloužil v tomto období pouze k příležitostnému pobytu vrchnosti, která měla své hlavní sídlo na zámku ve Velkých Losinách. Roku 1761 zdědil Bludov Josef Karel hrabě ze Žerotína, za kterého došlo k pozdně barokní přestavbě zámku, který tak získal prakticky svou dnešní podobu. Od roku 1802, po prodeji panství a zámku ve Velkých Losinách, se bludovský zámek stal hlavní žerotínskou rezidencí.

Panství se roku 1845 ujal Zdeněk Arnošt hrabě ze Žerotína, jenž byl v Bludově velmi oblíben a stal se také po roce 1848 prvním bludovským starostou. Za něho byla provedena poslední výraznější změna zámku, spočívající v přeměně části půdních prostor jižního křídla na novogotickou síň, někdy nesprávně považovanou za kapli, ve skutečnosti se jednalo o letní dětskou hernu. Jeho syn Karel Emanuel inicioval v roce 1898 historizující přestavbu hospodářského dvora u zámku. Karel Emanuel byl posledním mužským potomkem rodu Žerotínů, panství i se zámkem zdědily jeho dcery Helena a Gabriela. Stát dědičkám panství zkonfiskoval a zámek byl roku 1949 přidělen obci Bludov. Obec Bludov zámek využívala jako sídlo obecního úřadu, pošty a veřejné knihovny.

V roce 2000 byl zámek vrácen v restituci větvi Žerotínů, Mornstein- Zierotinům. Zámek je dnes užíván jako rezidence rodiny, která zde pořádá různé kulturní akce, nabízí ubytovací služby a koncertní sál je užíván pro svatební obřady a koncerty klasické hudby. Za zhlédnutí stojí přilehlý nedávno zrekonstruovaný anglický park, nabízející příjemnou procházku mezi vzácnými dřevinami.

Zámek Bludov

  • Adresa: Bludov č. 1, 789 61 Bludov
  • Mob. tel.: +420 602 249 226
  • Tel. kncelář: +420 583 238 848
  • Email: info@zamekbludov.cz
  • Webová stránka: www.zamekbludov.cz