Hrad Kost

Gotický hrad Kost se nachází v Českém ráji, jen několik desítek metrů od hranice mezi Středočeským a Královéhradeckým krajem. Jedná se o jeden z našich nejzachovalejších vrcholně gotických hradů, který je od roku 1964 zapsaný na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.

Hrad založil a vystavěl před rokem 1349 Beneš mladší z Vartemberka, který sídlil do té doby na tvrzi v Sobotce. Stavbu dokončili jeho synové Petr a Markvart z Vartemberka. Koncem 14. století vystavěli na čtvrtém nádvoří kapli Panny Marie, později nově zasvěcenou sv. Anně. Vnučka Petra z Vartemberka Škuňka se roku 1414 provdala za Mikuláše Zajíce z Házmburka a jejich potomci se zde udrželi prakticky po celé 15. století. Posledním majitelem hradu Kost z rodiny Zajíců byl Mikulášův vnuk, také Mikuláš Zajíc, kterému pro jeho nezletilost byl určen jako poručník Zdeněk Lev z Rožmitálu. Ten roku 1497 prodal kostecké panství nejvyššímu kancléři Království českého Janovi ze Šelmberka k umoření dluhů rodiny Zajíců. Dalšími majiteli hradu byli: páni z Biberštejna (1524–1551) a po nich páni a od roku 1624 knížata z Lobkovic (1551–1637). V 17. století hrad na krátkou dobu (mezi lety 1632–1634) držel vévoda Albrecht z Valdštejna. Hrad se pak vrátil Lobkovicům a od nich Kost koupila hrabata Černínové z Chudenic (1637–1738), následoval Václav Kazimír Netolický z Eisenberka (od 1738) a příbuzná hrabata Vratislavové-Netoličtí (krátce do roku 1769).

Majetek nakonec přešel po ženské linii na italský rod Flaminiové dal Borgo-Netoličtí. Poslední majitelkou hradu byla Anna Marie dal Borgo Netolická, které byl hrad roku 1948 zabaven. V období vlády komunistického režimu byl hrad přeměněn v muzeum a prostory bývalé sýpky v palácových budovách byly upraveny na výstavní sály středověkého výtvarného umění. V letech 1945–1950 spravovalo hrad Kost ministerstvo školství a poté se stal státním hradem.

V roce 1992 byl majetek vrácen v restituci, nikoli však Anně Marii, ale jejímu manželovi Norbertu Kinskému, který majetek přepsal na své dva syny Giovanniho a Pia Kinský dal Borgo, kteří jsou majiteli hradu dodnes. Hrad je přístupný od dubna do října a návštěvníkům nabízí celkem čtyři prohlídkové okruhy.

Hrad Kost

  • Adresa: Podkost 1, 507 43 Sobotka
  • Mob. tel.: +420 721 756 041
  • Tel. kancelář:
  • Email: kost@kinsky-dal-borgo.cz
  • Webová stránka: www.kinskycastles.cz