Zámek Kundratice

Kundratice jsou zámek ve stejnojmenné vsi nedaleko Hartmanic na Šumavě. Jedná se o příklad drobného šlechtického sídla s renesančním přízemím a empírovým patrem, k němuž přiléhá i přírodně krajinářský park. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka.

Roku 1827 získal Brodek sňatkem hrabě Gustav Josef Kalnoky, jehož potomci provedli drobné úpravy interiérů a fasád. Současný zámek je obdélná jednopatrová budova s mansardovou střechou. V příčné ose vystupuje ze zahradního průčelí mohutný střední rizalit, na protější straně pilířový portikus. Nízká hospodářská stavení vytvářejí na východní straně čestný dvůr s kašnou, zdobený plastikami a kulisami klasicistních bran z doby Schrattenbachů. V příčné ose zámku, mezi západním rizalitem a východním sloupovým portikem, leží vstupní síň se schodištěm. Ze síně vedou na dvě strany kamenicky kvalitně vyvedené portálky do podélných středních chodeb. Z chodeb jsou přístupné jednotlivé místnosti a další schodiště.

Od Kolowratů jej roku 1709 koupil Jan Nepomuk Kryštof František z Villani de Castello Pillonico, který Kundratice roku 1710 přenechal Františku Karlovi baronovi Villani. Tomu je připisována přestavba tvrze na zámek v 2. polovině 18. století. Později, za Karla barona Villaniho kolem roku 1840, se kundratické sídlo proměnilo v moderní empírový zámek. Zámek tak dostal svou dnešní podobu, a to včetně zámecké kaple sv. Antonína.

Villaniové vlastnili zámek až do roku 1861 (nebo 1865), kdy se majitelem stal Willibald Huttary a od něj koupil zámeček František Hašek, významný český bankéř a spolumajitel firmy Melantrich. Po tragické smrti Františka Haška roku 1942, kdy byl popraven nacisty, tu ještě krátce pobýval jeho syn JUDr. Josef Karel Hašek (1911-2001), který byl před únorem 1948 vyslán do USA jako finanční odborník. Po komunistickém převratu v roce 1948 se však rozhodl v USA zůstat již natrvalo. Zámek mu byl posléze zkonfiskován a přestavěn na kanceláře a byty státního statku.

Zdevastovaný zámek byl vrácen v restituci roku 1992 zpět rodině Hašků. V současnosti na zámku žije dcera doktora Haška, paní Eliška Hašková - Coolidge a zámek postupně opravuje s vizí zřízení střediska vzdělávání ve věcech společenských, komunikačních a v životním stylu.

Zámek Kundratice

  • Adresa: 342 01 Hartmanice
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email:
  • Webová stránka: