Zámek Kněžice

Již od přelomu 12. a 13. století bylo horní Pootaví na Sušicku u Kepelského potoka osídlováno vlivem rýžování zlata. Vedle majestátných Velhartic vznikají i Kněžice, Petrovice a Vojetice, začleněné později právě do velhartického panství.

Panským sídlem se stávají Kněžice v roce 1589, když majitel velhartického panství Jan Jindřich Plánský ze Žeberka přemění kněžickou faru na poplužný dvůr, kde si nechal vystavět panské sídlo při severním okraji Petrovic. Rychlé střídání majitelů – Tluksovi z Vrabí, Hartmani z Říčan, Fruveinové z Podolí, Malovec z Malovic se zastavilo až v 18. století, kdy byla starší tvrz upravena v barokním slohu. V roce 1737 prodává hrabě z Trauttmansdorffu kněžické panství Václavu Horovi rytíři z Ocelovic. V 19. století vlastní kněžické panství rytíři Hubačkové z Kotnova. V roce 1906 byl kněžický zámek secesně upraven rodinou Hentschel-Heinegg dle projektu významného architekta, profesora vídeňské akademie a krnovského rodáka Leopolda Bauera. Po druhé světové válce od roku 1955 sídlil v zámku domov důchodců.

Od roku 2003 zde žil honorární konzul České republiky Niels Brøchner. Současnými majiteli jsou Ing. Kateřina Šostok a Ing. Jiří Šostok, kteří v zámku pořádají koncerty vážné hudby, výstavy, přednášky a jarmarky.

Zámek Kněžice

  • Adresa: Petrovice u Sušice 1, 34201, Petrovice u Sušice
  • Mob. tel.: +420 704 240 760
  • Tel. kancelář: +420 376 588 064
  • Email: k.sostok@zamek-knezice.com, info@zamek-knezice.com
  • Webová stránka: www.zamek-knezice.com, www.schloss-knezice.com