Hrad Kurovice

Kurovický trojkřídlý goticko-renesanční hrad se nachází ve stejnojmenné obci přibližně 6 km jihozápadně od Holešova v okrese Kroměříž a je od roku 1958 památkově chráněn. Zdejší hrad se v písemných pramenech poprvé zmiňuje již v roce 1275. V letech 1423–1424 byl hrad zničen husity a opakovaně byl poničen v období česko-uherských válek. Razantní přestavba hradu na reprezentativní trojkřídlé sídlo v pozdně gotickém stylu proběhla v roce 1499, kdy ji vlastnili bratři Vilém a Kuneš z Vrchlabí.

V roce 1565 získal Kurovice Jáchym Zoubek ze Zdětína, a ten se pokusil přebudovat hrad v renesanční zámek. Hrad byl obehnán dvojitým opevněním se čtyřmi baštami, přes které vedly přístupové mosty a branná věž. Tyto mosty spolu se dvěma příkopy, které překonávaly, byly dochovány ještě v polovině 18. století. Patrně až Jáchymův syn Jan Bohuslav nechal vybudovat přibližně roku 1580 v patře renesanční lodžii.

Po bitvě na Bílé hoře připadly Kurovice knížeti Václavovi F. Eusebiu z Lobkovic. Přístavba třetího patra proběhla za Zoubka ze Zdětína a byla přestavěna za Ladislava ml. z Lobkovic kolem roku 1637. Toto patro bylo v posledním století používáno jako sýpka. V 17. století stál nedaleko hradu dokonce pivovar. Po roce 1945 byl využíván pro potřeby jednotného zemědělského družstva a až do roku 1988 jako kanceláře, sýpka a bytový dům. Následně objekt převzalo Muzeum Kroměřížska, které zahájilo jeho rekonstrukci. Tu však záhy přerušily události roku 1989 a v roce 2006 přešel hrad z majetku Zlínského kraje (zřizovatel Muzea Kroměřížska) do soukromých rukou. Současným vlastníkem kurovického hradu je Ing. Martin Malina.

Hrad, který si dodnes i přes všechny úpravy udržel starobylý vzhled, patří z architektonického hlediska k nejvýznamnějším sídlům nižší šlechty na Moravě. Objekt, který prochází rekonstrukcí, je přístupný v průběhu konání akcí a po dohodě.

Hrad Kurovice

  • Adresa: Pod Lipkami 327, 686 01 Uherské Hradiště
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email: tvrz@kurovice.info
  • Webová stránka: www.kurovice.info