Zámek Kvasiny

Kvasinský zámek vznikl coby pozdně renesanční tvrz a najdeme ho 7 km severně od Rychnova nad Kněžnou. Od roku 1958 je památkově chráněný a od roku 1964 je evidován jako nemovitá kulturní památka České republiky.

Původní kvasinskou tvrz založil patrně někdy po roce 1608 Bedřích mladší Vlkanovský z Vlkanova. Výslovně je však tvrz připomenuta až roku 1623, kdy mu po bitvě na Bílé hoře byl jeho majetek zkonfiskován. V roce 1653 získal tvrz řád Bosých karmelitánů z kláštera Panny Marie Vítězné v Praze a ten tvrz přestavěl nejprve na jednopatrový barokní zámek (dnešní severní křídlo). Později, když se zvýšily nároky na správu panství, došlo k rozšíření zámku o další dvě jednopatrová zámecká křídla. V zámku byly umístěny byty pro úředníky, vrchnostenská kancelář a byty pro pražskou vrchnost. Kromě obvyklých hospodářských budov a lázní k tvrzi patřil i pivovar. V 2. polovině 18. století pravděpodobně vznikl západně od zámku zárodek nynějšího parku.

Poté, co byl řád karmelitánů po roce 1786 zrušen císařem Josefem II., převzal správu panství náboženský fond, který se však o zámek nestaral. V roce 1824 koupil panství Antonín Slivka ze Slivic, a ten společně se svou sestrou Annou zahájil úpravy a přestavbu zámku v duchu pozdního klasicismu. Na hlavní budovu bylo přistavěno nízké druhé patro s dřevěnou věžičkou, nad východním a jižním křídlem byla vybudována půdní polopatra. Za nového majitele, Josefa Huppmanna de Valbela, byla v roce 1874 k severozápadnímu nároží severního křídla přistavena pseudoslohová jednopatrová budova s tzv. loveckým sálem. Další, především interiérové úpravy provedl kolem roku 1900 Vilém Königswarter, kdy byly místnosti upraveny v duchu pozdního historismu.

Zámek v Kvasinech si v roce 1928 vybral za své rodinné sídlo vynálezce a podnikatel Ing. František Karel Janeček. Ten strávil období druhé světové války ve Velké Británii, po válce se už do vlasti trvale nevrátil a dobu totality prožil v Kanadě. V roce 1948 byl zámek znárodněn a nejprve upraven na ubytovnu zaměstnanců kvasinské automobilky, posléze zde sídlil ústav sociální péče pro mládež. Počítalo se i se zřízením domova důchodců.

Po roce 1992 byl vybydlený zámek navrácen v restituci synovi Ing. Františka Karla Janečka - Ing. Karlu Janečkovi. Ten pak zámek daroval své dceři (a vnučce Ing. Františka Karla Janečka) paní Soně Klímové, která po částech zámek postupně opravuje. V roce 2012 na zámku vytvořila velmi zajímavou galerii a koncertní sál. Hlavní křídlo nyní funguje jako výstavní prostor a po předchozí domluvě lze navštívit kapli sv. Antonína Paduánského a Lovecký sál. Na zámku se konají koncerty, výstavy a další společenské události. K zámku patří i devítihektarový anglický park.

Zámek Kvasiny

  • Adresa: Kvasiny č. 101, 517 02
  • Mob. tel.: +420 605 279 150
  • Mob. tel.: +420 603 161 373
  • Email: zamekkvasiny@gmail.com
  • Webová stránka: www.zamek-kvasiny.cz