Fara Hněvčeves

V obci Hněvčeves, která leží přibližně 17 km severozápadně od Hradce Králové, stojí cenná, pozdně barokní budova bývalé fary, jejíž historie sahá až do roku 1767 a která je od roku 1994 památkově chráněná.

Budova barokní fary byla postavena roku 1767 a nechal ji postavit tehdejší vlastník cerekvického panství Filip Jiří Brown. V majetku Brownů bylo panství Cerekvice se vsí Hněvčeves do roku 1816. Po smrti Filipa Jiřího Browna a po smrti jeho pozůstalé ženy majetek přešel na jejího synovce, jímž byl hrabě Vincenc von Sztaray. Hrabě Vincenc von Sztaray tento majetek v roce 1822 prodal. Novým vlastníkem panství se stal hrabě Jan Kolowrat – Krakovský, který však už po deseti letech, v roce 1382, majetek prodal Franzi Xaveru Girtleru rytíři Kleebornovi.

V budově fary, která ve své minulosti prošla několika rekonstrukcemi, bydlela řada duchovních. Mezi nejvýznamnější patřil Josef Antonín Janiš (1749–1821). Katolický kněz patřil mezi nejvýznamnější včelaře své doby. Byl průkopníkem nástavkového včelaření u nás a autorem několika pojednání o chovu včel.

V roce 2009 prošla budova celkovou rekonstrukcí, díky níž byla tato historická barokní stavba zachráněna. Za tuto rekonstrukci získali zástupci stavební firmy Metrostav a investora, Občanského sdružení „HK 777 let“, čestné uznání “Stavba roku Královéhradeckého kraje 2010“.

Vlastníkem objektu je pan Ivan Tejkl, ale objekt provozuje spolek „Hradec Králové 777 let“. Fara Hněvčeves dnes nabízí netradiční zážitek v podobě ubytování, ale nabízí i dobré podmínky pro semináře, školení, kurzy, přednášky a další akce podobného druhu. Je možné uspořádat zde i oslavu životního jubilea a podobně.

Objekt fary je vybaven dobovým mobiliářem, který pochází z dob, jimiž fara prošla – na faře tedy můžete vidět originální exempláře jak z dob pozdního baroka, tak i z epoch klasicismu, empíru a biedermeieru.

Fara Hněvčeves

  • Adresa: 503 15 Nechanice
  • Mob. tel.: +420 602 240 909
  • Tel. kancelář:
  • Email: tejkl@mcom.cz
  • Webová stránka: www.fara-hnevceves.cz