Zámek Chotěboř

Jednopatrový barokní chotěbořský zámek se nachází na okraji stejnojmenné obce přibližně 15 km ssv od Havlíčkova Brodu. Chotěboř v roce 1356 získala právo postavit si městské hradby a krátce po roce 1361 byla mimo obvod města postavena neznámým stavitelem tvrz. V roce 1499 získal tvrz Mikuláš mladší Trčka z Lípy a na Lichnici a v majetku Trčků z Lípy zůstala Chotěboř až do roku 1634, kdy jim byl majetek zabrán a císař Ferdinand II. ho daroval Jaroslavovi Sezimovi Rašínovi z Rýzmburka.

Tehdejší tvrz byla pravděpodobně jen malým panským sídlem, které koncem 17. století přestalo svým majitelům vyhovovat, proto se další majitel, Vilém Leopold Kinský, rozhodl postavit na místě zchátralé tvrze v letech 1701–1702 nové honosnější sídlo – dnešní zámek. Stavba převážně ve stylu raného baroka dostala podobu čtyřkřídlé jednopatrové budovy italského typu s uzavřeným nádvořím.

V roce 1837 se zámek dostal do vlastnictví rodu Dobřenských z Dobřenic a od té doby se již zámek dědil jen v linii tohoto rodu. Za jejich vlastnictví byla v letech 1865–1870 provedena přestavba části prvního patra zámku v novorenesančním stylu a v letech 1870–1875 byl zřízen rozsáhlý anglický park se vzácnými dřevinami. Při opravách zámku po požáru v roce 1927 byla zničená valbová nahrazena střechou mansardovou, nad čelním rizalitem severního průčelí byl přistavěn trojúhelníkovitý štít se znakem Dobřenských a byla přistavěna i zvonička.

Rod Dobřenských sídlil na zámku v Chotěboři až do roku 1948, kdy jim byl zámek zkonfiskován a jeho poslední majitelé, Jan Maxmilián Dobřenský a jeho žena Leopoldina rozená Lobkovicová, emigrovali do Kanady. Od roku 1952 sídlilo na zámku Městské muzeum, které nakonec v roce 1966 převzalo do správy celý objekt a postupně zajišťovalo provádění nutných oprav a rekonstrukci části zámku.

V restituci po roce 1990 byl zámek Dobřenským (nyní Dobrzenským) vrácen. Ti v nutných opravách pokračují a navíc po dohodě umožnili muzeu v zámku setrvat až do konce roku 2019. Zámek je dnes veřejnosti nepřístupný a od roku 2018 je z rozhodnutí současného majitele Jana Dobrzenského uzavřen pro veřejnost i zámecký park.

Zámek Chotěboř

  • Adresa: Riegrova 1, 583 01 Chotěboř
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář: +420 569 623 293
  • Email:
  • Webová stránka: