Zámek Hrádek u Sušice

Zámek v Hrádku stojí na místě tvrze ze čtrnáctého století a najdeme jej přibližně 5 km severozápadně od Sušice. Zámecký areál je od roku 1964 chráněn jako kulturní památka. Počátky původní vsi spadají nejpozději do 13. století, kdy ves se sídlem vlastnili členové rodu pánů z Kasejovic. První z nich sepsal Přibyslav z Hrádku, zmiňovaný v roce 1298. Nejpozději roku 1371 byl Hrádek připojen k velhartickému panství. Hrádecká tvrz byla později jako nepotřebná opuštěna a zpustla.

Okolo roku 1560 se velhartické panství rozdělilo a část Hrádku s pustou tvrzí připadla Janu Rendlovi z Úšavy. V roce 1568 se majiteli panství stali Vojtěch a Jan Račínové z Račína, kteří po roce 1568 starou tvrz přestavěli v renesančním duchu. Roku 1598 se jediným vlastníkem hrádeckého panství stal Adam Račín z Račína, jehož syn Humprecht Račín z Račína se zúčastnil v letech 1618-1620 stavovského povstání. Za to byl roku 1623 odsouzen ke změně svobodného statku na manství. Později se mu sice podařilo z manského závazku vykoupit, ale jeho syn Arnošt Vojtěch z Račína prodal roku 1685 (1683) hrádecké panství Janu Heřmanu Černínovi z Chudenic.

Po něm se na panství vystřídalo ještě několik majitelů a až roku 1731 se jeho vlastníkem stal Jan Ferdinand, hrabě Des Fours de Montu et Athienville. Ten nechal ke starému renesančnímu zámku vystavět nový barokní zámek. Roku 1827 zdědil hrádecké panství Karel Theodor Sturmfelder z Oppenweileru. Posledními majiteli zámku byli od roku 1876 členové rodu Henneberg-Spiegel, jimž patřil až do roku 1945, kdy jim byl zkonfiskován. V dalších letech byl areál hrádeckého zámku využíván Místním národním výborem, který v něm zřídil byty, skladiště a knihovnu. Vlivem dlouhodobého zanedbávání údržby však zámek zchátral a postupně se ocitl v havarijním stavu.

V roce 2000 jej koupil Ing. arch. Pavel Lejsek a zahájil rekonstrukci zámeckého areálu i přilehlého parku, dokončenou v roce 2010. V zámeckém areálu se dnes nachází hotel, restaurace, wellness, kaple sv. Valburgy, malé muzeum galerie, adventure golfové hřiště a přístupný je i park a užitková zahrada s oranžérií. Během roku se zde konají koncerty, slavnosti a výstavy. Díky svému romantickému prostředí je zámek vyhledávaným místem pro uspořádání civilních i církevních svatebních obřadů.

Zámek Hrádek u Sušice

  • Adresa: Hrádek 1, 342 01 Sušice
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář: +420 376 508 514
  • Email: recepce@zamekhradek.cz
  • Webová stránka: www.zamekhradek.cz