Zámek Chyše

Chyše je původně gotický hrad, který kdysi střežil obchodní stezku vedoucí z Prahy do Chebu. Od roku 1964 je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Nejstarší zprávy o Chyších pocházejí z let 1169–1192. V letech 1254–1292 zde sídlil Odolen, předek rodu Pětipeských z Chyš a Egenberka. V roce 1466 získal Chyše Burian z Gutštejna, který dal obehnat městečko hradbami a ve stylu pozdní gotiky obnovil poškozený hrad. Jeho syn Viktorín byl posledním mužským držitelem z rodu Gutštejnů a po jeho smrti Chyše přešly na jeho dceru Anežku, která se stala manželkou Mikuláše z Lobkovic.

Mikuláš nechal v roce 1578 gotický hrad přestavět na renesanční zámek, avšak už o rok později zámek a město Chyše prodal. V roce 1607 vlastnil panství Bohuchval Berka z Dubé, který jako jeden ze strůjců stavovského povstání z let 1618–1620 po prohrané bitvě na Bílé hoře uprchl ze země a jeho majetek byl následně zkonfiskován. V roce 1622 byly Chyše prodány císařskému apelačnímu radovi Jiřímu Vilému Michnovi z Vacínova. Rodu Michnů z Vacínova zůstaly Chyše do roku 1664, kdy je koupil v dražbě Vilém Albrecht I. Kolowrat-Krakowský pro svou dceru Annu Ludmilu. Ta společně se svým druhým manželem Karlem Jiřím Michnou z Vacínova v letech 1695–1708 realizovala velkorysou barokní přestavbu zámku.

Předlužené panství získal v roce 1766 hrabě Prokop I. Lažanský z Bukové. V roce 1823 zdědil panství Prokop III. Lažanský, za něhož v letech 1856–1858 proběhla stavební úprava zámku do dnešní romantizující podoby. Posledním majitelem panství z rodu Lažanských byl od roku 1925 hrabě JUDr. Vladimír Lažanský, který je vlastnil až do roku 1945, kdy mu bylo zkonfiskováno. V dalším období v zámku sídlilo několik státních institucí, které se o zámek nestaraly. Nakonec našel využití jako škola v přírodě. V roce 1976 byl zámek kompletně vyklizen a uzavřen a tím nastalo období jeho největší devastace.

Začátkem roku 1996 zchátralý zámek koupili manželé Marcela a Vladimír Lažanští a téhož roku zahájili jeho celkovou obnovu. 30. května 1999 byla otevřena první zámecká expozice, jež byla v roce 2009 rozšířena o prostory rezidence majitelů panství v 1. patře zámku. Zásadním způsobem byl revitalizován i devítihektarový vzácný zámecký park včetně jeho vodního hospodářství. Zámek je pro návštěvníky otevřen v době od dubna do října.

Zámek Chyše

  • Adresa: Chyše č. 30, 364 53 Chyše
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář: +420 353 396 336
  • Email:
  • Webová stránka: www.chyse.com