Zámek Jeřice

Barokní zámek Jeřice leží ve stejnojmenné obci 4 km jihovýchodně od Hořic. Zámek je od roku 1989 památkově chráněný. První písemná zmínka o vsi Jeřice je z roku 1379. V této době patřila jeřická tvrz s částí vsi Mrzákovi a Zdeňkovi z Jeřic. Její zbytky nalezneme v přízemí dnešního zámku.

V 15. a 16. století se zde postupně vystřídala řada majitelů. Roku 1665 získali jeřické panství Jan a Marie Magdalena Hilprandtovi, kteří starou tvrz přestavěli na čtyřkřídlý jednopatrový barokní zámek s uzavřeným arkádovým nádvořím a s šestibokou věží v severovýchodním nároží.

Roku 1748 koupil zámek Jan Daniel z Gastheimu s manželkou Marií Terezií z Paaru a po jejich smrti zdědil panství synovec Jan Václav Paar. Snad on někdy v rozmezí let 1760–80 nechal provést pozdně barokní úpravy, které daly zámku jeho dnešní podobu. Po Paarech získal v roce 1852 Jeřice baron Gagern, který však už v roce 1867 prodal jeřický zámek továrníkovi Josefu Haneyovi z Rokytnice. Za něj proběhla nákladná úprava interiéru v pseudorenesančním stylu. Posledním předúnorovým majitelem se pak stal v roce 1924 velkostatkář Josef Voženílek z Předměřic nad Labem. Po roce 1945 v zámku sídlilo zemědělské učiliště a od roku 1967 jičínský okresní archív.

V současné době je majitelem zámku se zámeckým parkem a přilehlou zemědělskou farmou Jaroslav Horák z Černilova, vnuk Josefa Voženílka. Zámek stojí uprostřed přírodního parku, na který navazuje areál hospodářského dvora. V současné době je zámek veřejnosti nepřístupný.

Zámek Jeřice

  • Adresa: Černilov 120, 503 43 Černilov
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email:
  • Webová stránka: