Zámek Dobříš

Rokokový zámek ve středočeském městě Dobříš je rozsáhlá trojkřídlá stavba s francouzským a rozsáhlým anglickým parkem. Zámek společně s parkem je od roku 1965 zapsán na seznam nemovitých kulturních památek České republiky.

Předchůdcem dnešního zámku byl lovecký hrádek Vargač, založený ve 14. století Janem Lucemburským nad nedalekým Huťským rybníkem. Roku 1630 ho koupil hrabě Bruno z Mansfeldu a Heldrunku, jehož potomkům patřil až do roku 1780. V roce 1720 však hrad vyhořel a během následné rekonstrukce byl upraven na sýpku.

Nový zámek na místě nedalekého starého panského domu začal stavět pravděpodobně František Maxmilián Mansfeld ve třetí čtvrtině 17. století. Další majitel Karel František Adam Antonín Mansfeld pak zámek počátkem 18. století nechal upravit podle projektu architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Definitivní podobu získal zámek za Jindřicha Pavla Františka Mansfelda, který dal v letech 1745–1765 původní barokní objekt, poničený požárem, přestavět na honosnou rokokovou rezidenci. Přestavba se uskutečnila podle projektu francouzského architekta Julese Roberta de Cotte ml. O výzdobu zámeckých interiérů se zasloužili především štukatér Giovanni Niccolo Servandoni, sochař František Ignác Platzer a malíř Jan Petr Molitor. Francouzský park, který byl součástí úprav zámeckého okolí, byl později kolem roku 1800 rozšířen o park anglický.

Když roku 1780 vymřel rod Mansfeldů po meči, dobříšského panství se ujala Marie Isabela Mansfeldová. Ta se v roce 1771 provdala za knížete Františka Gundakara Colloreda a stala se tak spoluzakladatelkou nynějšího rodu Colloredo-Mansfeldů. Ve vlastnictví šlechtické rodiny Colloredo-Mannsfeldů byl zámek Dobříš téměř až do poloviny 20. století. V roce 1942 byl však zámek vyvlastněn ve prospěch německé říše. V roce 1945 následovala konfiskace Československým státem a od této doby až do devadesátých let 20. století sloužil jako Domov spisovatelů pod záštitou Svazu československých spisovatelů.

V roce 1998 byl fyzicky navrácen potomkům bývalých vlastníků, rodině Colloredo-Mansfeldů. Současným majitelem zámku je Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld (*1949). Zámek Dobříš i parky jsou otevřeny celoročně. V zámku je několik prohlídkových okruhů. Místní konírna je využívána pro svatby, v zrcadlovém sále se pořádají také svatební obřady, koncerty a jiné kulturní akce. V severním křídle zámecké budovy je od roku 2006 nově otevřen **** hotel. Součástí areálu zámku Dobříš je také Zámecká restaurace. V roce 2020 byla po několika letech dokončena rozsáhlá rekonstrukce francouzského parku a oranžerie – za finanční podpory Evropské unie.

Zámek Dobříš

  • Adresa: 263 01 Dobříš č. 1
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář: +420 318 521 240
  • Email: info@zamekdobris.cz
  • Webová stránka: www.zamekdobris.cz