Hrad a zámek Dolní Kounice

Dolnokounický hrad si nechal přestavět z původní pevnosti na svou lepší ochranu před rokem 1330 premonstrátský klášter Rosa Coeli. Po zrušení kláštera hrad připadl králi Ferdinandovi I., který ho roku 1537 prodal místokancléři Českého království Jiřímu Žabkovi z Limberka.

Jiří Žabka dal gotický hrad přestavět renesančně, řadu gotických a pevnostních rysů si však objekt uchoval. Roku 1562 získal větší část zadluženého dolnokounického panství Zikmund Prakšický ze Zástřizlí, od jehož synů jej roku 1578 koupil Zdeněk Lev z Rožmitálu a Blatné. Ten panství o deset let později prodal Bernardu Drnovskému z Drnovic, za něhož byly provedeny další přestavby.

Drnovští z Drnovic drželi Dolní Kounice do roku 1622, kdy jim byl zámek zkonfiskován a následně prodán kardinálovi Františku Dietrichštejnovi. Za Dietrichštejnů ještě sloužily Dolní Kounice alespoň jako sídlo správy panství, ale po roce 1862, kdy sňatkem připadly Herbersteinům, už zámek sloužil jen hospodářským účelům a postupně upadal.

Po pozemkové reformě v roce 1918 se dostal do nešlechtických rukou. Roku 1945, při osvobozování Dolních Kounic, byl poškozen. V roce 1945 se novým majitelem stal JUDr. Václav Edl. Zámek mu však byl poměrně brzy znárodněn a objekt spravoval státní statek. Zámek posléze sloužil i jako učňovské středisko a internát.

Roku 1992 byl zámek v restituci vrácen rodině Edlů a vzápětí prodán soukromé společnosti pana Dr. Ing. Františka Zoubka (společnost L.V.P.), v jejímž držení je dosud. Od roku 2006 začal současný majitel s rozsáhlou rekonstrukcí a postupným zpřístupňováním zámku.

I když v průběhu 20. století celý areál značně zchátral a došlo k poškození některých cenných prvků, je dnes hrad a zámek v Dolních Kounicích jednou z nejcennějších goticko-renesančních památek Moravy, postupně obnovovanou a plnou života.

Hrad a zámek Dolní Kounice

  • Adresa: Zámecká 1a, 664 64 Dolní Kounice
  • Mob. tel.: +420 602 765 625
  • Mob. tel.: +420 602 736 953
  • Email: zamekkounice@seznam.cz či hradinfo@email.cz
  • Webová stránka: www.hradkounice.cz či www.hradnispolek.cz