Zámek Kaceřov

Zámek Kaceřov najdeme ve stejnojmenné obci, vzdálené přibližně 11 km jihovýchodně od Plas. Je jedním z našich prvních a zároveň i nejzajímavějších renesančních zámků. Krajina kolem Kaceřova patřila od 12. století plaskému klášteru a původní tvrz v Kaceřově byla postavena pravděpodobně mezi lety 1370–1376.

Během husitských válek přišel plaský klášter téměř o všechen majetek, protože král Zikmund Lucemburský zastavil jeho statky svým stoupencům. Kralovicko s Kaceřovem zapsal v roce 1420 Bedřichovi a Janovi z Kolovrat. V roce 1460 Kaceřov připadl Jindřichovi z Kolovrat a pravděpodobně za něho byla tvrz zpustošená v husitských válkách, opravena a byla v ní zřízena kaple. Posledním Kolovratem na Kaceřově byl královský kancléř Albrecht z Kolovrat.

Po jeho smrti v roce 1513 si plaský opat Jan vymohl vrácení zastaveného zboží. Už po pěti letech však byl nucen z finančních důvodů Kaceřov dát do zástavy Albrechtovi z Gutštejna. O Kaceřov usiloval také sekretář císaře Ferdinanda Florián Gryspek z Gryspeku, který nakonec dosáhl toho, že v roce 1539 mu byl Kaceřov zastaven na čtyři generace.

Florián Gryspek se roku 1540 rozhodl pro výstavbu nového renesančního zámku, která trvala téměř dvě desetiletí. Po bitvě na Bílé hoře byl zámek Gryspekům zkonfiskován a dostal se opět do rukou cisterciáckého kláštera v Plasích, který jej vlastnil až do roku 1785, kdy byl zrušen. Po zrušení kláštera zámek propadl Náboženskému fondu a od něj ho spolu s plaským panstvím roku 1826 koupil kníže Klement Lothar Václav Metternich-Winneburg. Ani on se však o zámek příliš nestaral a zámek sloužil především jako sýpka.

Ve 20. letech 20. století zakoupil zámek i velkostatek dědeček současného majitele p. Spěváček. Po roce 1948 mu byl však zámek zkonfiskován. Devastace zámku byla zpečetěna poté, co byl dán do užívání JZD. V 60. letech 20. století převzal správu zámku Národní památkový ústav. V 90. letech minulého století byl zámek vrácen potomkovi původního majitele Ing. Jiřímu Štruncovi, který společně s manželkou Pavlou zámek postupně rekonstruuje. Zámek je přístupný veřejnosti několikrát do roka nebo po dohodě s majitelem, a také pro studijní a výzkumné účely.

Zámek Kaceřov

  • Adresa: Kaceřov 1, 331 51 Kaznějov
  • Mob. Tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email:
  • Webová stránka: