Zámek Karlova Koruna

Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou je považována za jeden z vrcholů iluzivního baroka v Čechách. Zámek tvoří výraznou dominantu krajiny a je od roku 1964 zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Prvním šlechtickým sídlem v Chlumci nad Cidlinou byla tvrz zmiňovaná v roce 1424.

Na počátku 17. století se společně s celým panstvím dostala do majetku rodu Kinských a když panství zdědil hrabě František Ferdinand hrabě Kinský (1668–1747), začal uvažovat o novém sídle. Stavba nového zámku, k jehož stavbě přizval vynikající umělce své doby, architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela a stavitele Františka Maxmiliána Kaňku, proběhla v letech 1721–1723. Své jméno dostal zámek zčásti po císaři Karlu VI., který honosnou novostavbu navštívil roku 1723, tedy krátce poté, co byl v Praze korunován. Druhá část názvu vychází z půdorysu, jež stavitelé zvolili. Samotná stavba totiž připomíná tvar královské koruny. Vybudování nového zámku bylo především výrazem společenského a hospodářského postavení rodu Kinských a zámek od počátku sloužil především pro reprezentaci svých majitelů.

V pozdější době, kdy se panství ujal Josef Leopold (1764–1831), stal se zámek centem kultury: hrálo se zde divadlo, provozovala se hudba a koncem 18. století měli zde Kinští i svou kapelu. Koncem 19. století byl zámek upraven podle návrhu architekta Ludvíka Jana Láblera. V letech 1927–1928 byla za Zdeňka Radslava Kinského provedena vnější úprava zámku v historizující slohu.

V době okupace byl zámek obsazen Němci a v prosinci roku 1943 při neopatrném rozmrazování vodovodního potrubí došlo k velkému požáru, který zámek velmi poškodil. Po roce 1948 byl zámek v držení Československého státu a podle návrhů architektů J. Buška a V. Kvasničky byla zahájena jeho nákladná rekonstrukce, která byla dokončena roku 1969. Zámek byl poté zpřístupněn veřejnosti a byla v něm umístěna stálá expozice “Baroko v Čechách“.

V roce 1992 byl majetek v restituci navrácen do rukou původních majitelů - rodině Kinských. Zpřístupněná zámecká expozice přibližuje dějiny rodu Kinských a chovu koní na Chlumci. Rodinný majek v současnosti vlastní Giovanni a Pio Kinský dal Borgo.

Zámek Karlova Koruna

  • Adresa: Pražská 1, 503 51 Chlumec Nad Cidlinou Královehradecký
  • Mob. tel.: +420 721 176 272
  • Tel. kancelář:
  • Email: karlovakoruna@kinsky-dal-borgo.cz
  • Webová stránka: www.kinskycastles.cz