Zámek Lnáře

Čtyřkřídlý barokní zámek ve Lnářích byl vystavěn ve druhé polovině 17. století vedle starší tvrze. Areál, doplněný bohatou sochařskou výzdobou a romantickým krajinářským parkem, je od roku 1963 nemovitou kulturní památkou. Původní sídlo samostatného šlechtického statku, kamenná gotická tvrz, vznikla ve Lnářích již před rokem 1318.

První výslovnou zmínku o tvrzi ve Lnářích máme z roku 1465. Někdy v této době byla také tvrz goticky přestavěna a rozšířena do podoby pevného hrádku. Kolem roku 1597 gotickou tvrz renesančně přestavěl Volf Novohradský. Roku 1659 (nebo 1660) se majitelem panství stal Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic. Protože staré sídlo již nevyhovovalo jeho požadavkům na komfort a reprezentaci, zahájil pravděpodobně roku 1666 v jejím sousedství výstavbu nového raně barokního zámku. Zemřel však ještě před dokončením stavby. V roce 1682 Lnáře připadly Tomáši Zachariáši (Zacheovi) Černínovi, který v letech 1683–1686 stavbu zámku podle plánů italského architekta a stavitele Giovanniho Battisty Maderny dokončil.

Ve vlastnictví lnářského panství se poté vystřídali Küniglové, Sweerts-Sporckové, Thunové, Linkerové a Lingenauové. V roce 1923 získal lnářské panství pražský obchodník Karel Bondy, který upravil průčelí zámku do dnešní podoby. V roce 1936 koupil zámek pražský advokát JUDr. Jindřich A. Vaníček. Během druhé světové války zámek využívalo výcvikové středisko Hitlerjugend a na konci války byli v zámku ubytováni vojáci 3. armády generála Pattona. Po skončení války byl zámek vrácen JUDr. Jindřichu A. Vaníčkovi, ale již roku 1948 mu byl zámek spolu s celým hospodářstvím znárodněn. V roce 1972 začala nákladná rekonstrukce zchátralého zámku a od roku 1985 budovu využíval Úřad vlády jako rekreační středisko pro vysoké komunistické činitele.

V roce 1992 byl zámek spolu s hospodářstvím vrácen rodině JUDr J. A. Vaníčka a roku 1999 majitelé zámek poprvé v historii zpřístupnili veřejnosti. Zámek Lnáře je ideálním místem pro pořádání významných společenských, kulturních a obchodních akcí. V době od dubna do října si mohou návštěvníci prohlédnout interiéry i exteriéry zámku v rámci tří návštěvnických okruhů.

Zámek Lnáře

  • Adresa: Lnáře 1, 387 42 Lnáře
  • Mob. tel.: +420 604 401 432
  • Tel. kanceláč:
  • Email: zamek@dvurlnare.cz
  • Webová stránka: www.zameklnare.cz