Zámek Luhačovice

Luhačovický zámecký areál je situovaný v jihozápadní části města. Patrový barokní zámek s věží a velkou kaplí byl vystavěn do poloviny 18. století a od roku 1958 je památkově chráněný. Luhačovice se v pramenech poprvé připomínají v roce 1412, kdy zde již stávala tvrz.

Vznikla tak jednoduchá obdélná stavba, která má ve vstupním průčelí sloupový portikus a v zahradním průčelí osový rizalit. Přístavbou hospodářských budov po stranách zámku vznikl čestný dvůr s kašnou a velkými kamennými vázami bizarních tvarů. Jeho syn Karel Bedřich prodal Brodek roku 1733 hraběti Corfitzovi z Ulfeldu, který jej v letech 1750–55 nechal upravit klasicistně podle návrhu dvorního stavitele A. Beduzziho. Za vlastnictví Schrattenbachů (1766–1827) byly dosud volně stojící boční budovy propojeny se zámeckou budovou dvěma klasicistními branami, čímž byl stavební vývoj zámku prakticky ukončen.

V letech 1412–1417 tvrz přestala plnit funkci panského sídla a ve válkách mezi Matyášem Korvínem a Jiřím z Poděbrad pravděpodobně zcela zanikla. V roce 1629 koupil Luhačovice Gabriel Serényi a dle dohody přešly Luhačovice následně na jeho bratra Pavla. V první polovině 18. století byl majitelem panství hrabě Wolfgang Serényi (1685–1743), vnuk Pavla, který v místech někdejší tvrze nechal v letech 1730–1738 vybudovat barokní zámek a přistavěl k němu kapli zasvěcenou svatému Josefovi.

V roce 1945 byly učiněny kroky k zabavení celého majetku Aloise Serényiho. Po mocenském převratu přešel zámek pod národní správu a od roku 1949 byl zámek převeden do majetku Luhačovic. Město zde umístilo napřed mateřskou školu, později dům dětí a mládeže a základní uměleckou školu.

V devadesátých letech minulého století se dcera Aloise Serényiho, Isabella Thienen-Adlerflychtová, obrátila na české soudy s žádostí o navrácení rodového majetku. Zámek byl kvůli formálním sporům restituován teprve v roce 2017. Současným majitelem luhačovického zámku je Franz baron Thienen-Adlerflycht. Franz (*5. 10. 1957) je v 9. generaci přímým potomkem stavitele zámku Wolfganga hraběte Serényiho. Žije se svojí rodinou ve 12. generaci na Moravě.

Zámek Luhačovice

  • Adresa: Masarykova 76, 763 26, Luhačovice
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email:
  • Webová stránka: