Zámek Osek

Osek je barokní zámek, který vznikl přestavbou starší tvrze. Stojí ve středu obce Osek vzdálené 4 km severně od Rokycan a od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Zámek stojí uprostřed bývalého areálu státního statku. Celkově se jedná o velmi hodnotný objekt venkovského panského sídla se složitým stavebním vývojem a s výraznou renesanční a barokní stavební fází.

Nejstarší osecké panské sídlo existovalo snad již za Budivoje zmíněného roku 1240. O jeho podobě a poloze však nevíme nic bližšího. První přímá zpráva o tamní tvrzi je až z roku 1572. Stávala v místě severovýchodního nároží zámku, kde se její část dochovala dodnes. Ve druhé polovině 16. století byla tvrz rozšířena a renesančně přestavěna.

Barokní přestavba zámku proběhla okolo roku 1689 za Přibyslava Malovce z Chýnova. V roce 1681 vyženil statek a zámek Ferdinand Leopold Nostic, který nechal k zámku přistavět třípodlažní věž (asi v roce 1689). Nosticové vlastnili zámek až do roku 1734 a po nich byl v majetku Šternberků. Vystřídal ještě několik majitelů a nakonec patřil zbirožským Colloredo-Mansfeldům. Když byla mezi lety 1922–1925 prováděna na panství Colloredo-Mansfeldů pozemková reforma, byl v Oseku vytvořen tzv. zbytkový statek, který v roce 1935 koupil Jan Kozel. Po válce mu byl zámek znárodněn, veškeré vybavení zámku odvezeno neznámo kam a areál zámku byl přizpůsoben pro potřeby místního státního statku na chlévy a skladiště. Část zámku byla upravena na byty.

Původní majitelé, kterým se zámek v rámci restitucí vrátil, naprosto zdevastovaný objekt postupně opravovali a vynaložili mnoho úsilí k obnově zdevastovaných částí, včetně brány s členitým barokním štítem a parku, který byl v minulosti využit jako pole k pěstování brambor. V opravách pokračuje i současná majitelka zámku, paní Jana Pěnkavová. Zámek není veřejnosti přístupný.

Zámek Osek

  • Adresa: 338 21 Osek u Rokycan
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email:
  • Webová stránka: