Zámek Rychvald

Zámek Rychvald se nachází na západním okraji města Rychvaldu, několik kilometrů severovýchodně od Ostravy. Od roku 1982 je evidován jako kulturní památka. Renesanční čtyřkřídlý zámek vystavěl v letech 1575–77 Bernard Barský z Baště, který si Rychvald zvolil za své rodové sídlo. Rod Barských držel Rychvald až do roku 1630. Poté se v držení panství vystřídala řada dalších těšínských rodů.

V polovině 18. století patřil baronu Václavu Mönnichovi, který odkázal své jmění dceři Anně Marii Tekle a ta ho přinesla v roce 1791 jako věno hraběti Janu Josefovi Larišovi ze Lhoty. Jejich spojením tak vznikl slavný rod Lariš (Larisch) – Mönnich. Ve 2. polovině 19. století byl zámek postupně účelně přestavován a upravován Eugenem Larisch-Mönnichem a jeho dcerou Franziskou von Larisch-Mönnich. Franziska se v roce 1898 provdala za pozdějšího knížete Ernsta Rüdigera von Starhemberg a rychvaldské panství přinesla do manželství jako své věno.

Posledním šlechtickým majitelem zámku a panství byl jejich syn Georg Adam von Starhemberg, který s manželkou Annou Agnes před vánocemi roku 1944 zámek opustil a po roce 1945 Starhembergové odešli do Rakouska. Po roce 1945 v zámku hospodařilo místní JZD, které objekt využívalo pro své potřeby a jako skladiště a byty. V letech 1962–1989 patřil zámek firmě OKD, závod Rekultivace. Pod správou těchto vlastníků se z kdysi krásného objektu staly postupně doslova ruiny a hospodářský dvůr, který na zámek navazoval na severu, byl nakonec zbořen úplně. V roce 1988 se dokonce uvažovalo o celkové demolici zámku.

Po roce 1989 se v držení zámku vystřídalo několik vlastníků, ale žádný z nich neměl zájem o opravu a zajištění objektu před další destrukcí. Až v roce 2009 koupil zámek Ing. Pavel Šmíra PhD, MBA, který v průběhu let 2010–2016 provedl generální rekonstrukci zámku. V relativně krátkém období šesti let prošel zámek i přilehlý areál kompletní rekonstrukcí a zásluhou svých současných vlastníků, manželů Šmírových, opět ožil do někdejší krásy.

Zámek Rychvald

  • Adresa: Orlovská, 735 32 Rychvald
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář:
  • Email:
  • Webová stránka: www.rychvald-zamek.cz