Zámek Velké Dvorce

Zámek Velké Dvorce najdeme ve stejnojmenné vsi cca 3 km východně od Přimdy. Založen byl v poslední čtvrtině sedmnáctého století a je od roku 1964 chráněn jako kulturní památka. Přimdecké panství s Velkými Dvorci koupil v roce 1675 Jan Václav hrabě Kolowrat-Novohradský. Ten zde nechal v roce 1690 postavit raně barokní zámek, který se stal novým centrem rodového panství.

V roce 1829 přešel rodový majetek na členy příbuzné větvě Kolowratů-Liebsteinských a vlastníkem panství se stal František Antonín II. hrabě Kolowrat-Liebsteinský, který proslul jako vzdělanec, politik, vlastenec a spoluzakladatel Vlasteneckého muzea v Čechách (předchůdce Národního muzea). Jeho smrtí vymřela liebsteinská větev rodu, a tak v roce 1861 přešel majetek na linii Kolowratů-Krakowských. Majitelem panství se stal Leopold hrabě Kolowrat-Krakowský a po jeho smrti v roce 1863 jeho syn Leopold Filip. V roce 1907 zámek vyhořel a Leopold Filip jej nechal v letech 1907–1910 zrekonstruovat. Zámek tehdy získal svou nynější novobarokní podobu. V roce 1910 zřídil Leopoldův nejstarší syn Alexandr Josef na zámku filmové ateliéry, které po dalším velkém požáru v roce 1912 přestěhoval do Vídně. Zámek byl po požáru opraven, ale Alexandrův bratr Jindřich Josef přesunul sídlo na nedaleký lovecký zámeček Diana. Během první světové války byla v zámku zřízena nemocnice a za druhé světové války zde sídlili příslušníci Hitlerjugend. Po roce 1945 byl zámek Kolowrat-Krakowským zabaven a stal se státním majetkem. V zámku měl být zřízen domov důchodců, ale úpravy pro tento účel nebyly ukončeny. Zbylý zámecký areál sloužil potřebám státního statku.

Roku 1827 získal Brodek sňatkem hrabě Gustav Josef Kalnoky, jehož potomci provedli drobné úpravy interiérů a fasád. Současný zámek je obdélná jednopatrová budova s mansardovou střechou. V příčné ose vystupuje ze zahradního průčelí mohutný střední rizalit, na protější straně pilířový portikus. Nízká hospodářská stavení vytvářejí na východní straně čestný dvůr s kašnou, zdobený plastikami a kulisami klasicistních bran z doby Schrattenbachů. V příčné ose zámku, mezi západním rizalitem a východním sloupovým portikem, leží vstupní síň se schodištěm. Ze síně vedou na dvě strany kamenicky kvalitně vyvedené portálky do podélných středních chodeb. Z chodeb jsou přístupné jednotlivé místnosti a další schodiště.

Po roce 1989 byl zámek navrácen Jindřichu hraběti Kolowrat-Krakowskému, který ho po roce 1992 prodal. Budova zámku prošla třemi výraznými stavebními etapami. Původní zámek z roku 1690 měl uzavřenou čtyřkřídlou dispozici s vnitřním nádvořím s arkádami. Patrně v polovině 18. století bylo přistavěno boční křídlo na půdorysu “L” a v druhé polovině 19. století proběhla na zámku klasicistní přestavba, při které byla snesena vstupní čtyřpatrová věž. V roce 1906 zde proběhla poslední přestavba, kdy byl přistavěn balkón a terasa s balustrádou. Současnými majiteli zámku jsou Dominika Matušová, která je úzce spjatá s mimořádně náročnou a úspěšnou rekonstrukcí zámku v Peruci, a Pavel Ondráček. Noví majitelé zámku ve Velkých Dvorcích v roce 2019 zahájili jeho rekonstrukci.

Zámek Velké Dvorce

  • Adresa: Velké Dvorce 1, 348 06 Přimda
  • Tel.:
  • Office/kancelář:
  • Ticket offce Email:
  • Webová stránka: