Zámek Velké Meziřiči

Zámek Velké Meziříčí se nachází 32 kilometrů východně od Jihlavy a svou současnou podobu získal koncem 19. století. Od roku 1958 je památkově chráněný a v seznamu kulturních památek zapsán od roku 1970. Zámek ve Velkém Meziříčí vznikl četnými přestavbami původního pozdně románského hradu ze 13. století, který zde postavil rod pánů z Lomnice. Nepřímo je hrad doložen k roku 1236, kdy se jako svědek uvádí Budislav z Meziříčí, příslušník významného moravského rodu erbu křídla. První doložená zpráva o hradě pochází z roku 1377.

Pánové z Lomnice drželi Meziříčí až do konce 14. století, kdy od nich hrad a panství získal Lacek z Kravař, který hrad přebudoval, aby zvýšil jeho odolnost proti útokům. Po jeho smrti v roce 1416 přešlo panství na plumlovskou a pak na strážnickou větev rodu. V 16. století krátce náležel meziříčský hrad pánům z Pernštejna (1528–1552), kteří zahájili přestavbu středověkého hradu na pohodlnější sídlo zámeckého charakteru. Dokončení renesanční přestavby zámku je datováno rokem 1578 za Aleny Meziříčské z Lomnice (1540–1610).

Po rodu Berků z Dubé a hrabatech z Kounic se Meziříčí stalo sídlem původně španělského šlechtického rodu Ugartů, za jejichž vlády došlo k velkému požáru města a následné přestavbě zámku v barokním slohu za účasti architekta Václava Špačka (1733). Finanční problémy Ugartů vedly v roce 1735 k prodeji meziříčského panství vévodovi Leopoldu Šlesvicko-Holštýnskému, po jehož úmrtí přešlo Meziříčí přes ženské potomstvo na rod Lichtenštejnů a později Lobkoviců. Rudolf Lobkowicz (1840–1908), c.k. polní podmaršálek, nechal upravit zámek v duchu tehdejší módní novogotiky a dal tak celému areálu současnou podobu. Po jeho smrti zdědil Meziříčí jeho synovec František Maria Alfred hrabě Harrach (1870–1937). Ten v roce 1909 hostil na zámku císaře Františka Josefa I. a Viléma II. a arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. V souvislosti s touto návštěvou byl zámek elektrifikován.

Po jeho smrti zdědila zámek jeho dcera Josefa, provdaná Podstatzká-Lichtenstein (1905–2000). Přihlásila se k české národnosti, takže zámek jí byl zkonfiskován až po roce 1948, ale v restitučním řízení jej v roce 1995 získala zpět. Zámek nyní vlastní Jan Nepomuk Podstatzky-Lichtenstein (*1937) se svými syny. Část zámeckých prostor využívá Muzeum Velké Meziříčí a jsou tak v rámci prohlídek přístupné veřejnosti.

Zámek Velké Meziřiči

  • Adresa: Zámecké schody 1200/4, 594 01 Velké Meziříčí
  • Mob. tel.:
  • Tel. kancelář: +420 566 522 773
  • Email:
  • Webová stránka: http://www.muzeumvm.cz/